Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 72/5.9.2003 ΘΕΜΑ: Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για α) τους ασφαλιζόμενους με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, β) τις αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) τους ασφαλιζόμενους που έχουν αποχωρήσει.

Σχόλια:


Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 72/5.9.2003
ΘΕΜΑ: Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για α) τους ασφαλιζόμενους με τις διατάξεις των Κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, β) τις αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) τους ασφαλιζόμενους που έχουν αποχωρήσει.


ΕΓΓΥΚΛΙΟΣ ΑΡ. 72/5.9.2003 ΘΕΜΑ: Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για α) τους α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αναδρομική αύξηση εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Εστίας για: α) τους ασφαλιζόμενους με τις διατάξεις των κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κανονισμού Ασφάλισης του ΙΚΑ, β) τις αποκλειστικές νοσοκόμες και γ) τους ασφαλιζόμενους που έχουν αποχωρήσει

Εγκύκλιος ΙΚΑ 72/5.9.2003

Σχετ.: Η εγκύκλιος 56/2003.
Με την ανωτέρω σχετική κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.3144/2003, που αφορούν θέματα Ασφάλισης και Εσόδων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 7, παρ. Γ του νόμου αυτού ορίσθηκε αναδρομική αύξηση της εισφοράς που καταβάλλουν οι εργοδότες και οι ασφαλισμένοι υπέρ του Οργανισμού της Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ).
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο, οι διαφορές εισφορών, που θα προκύψουν για απασχολήσεις από 29.4.2002 - 30.9.2003 θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 28.11.2003. Οι καταβολές μετά την εκπνοή της προθεσμίας αυτής επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη.

Ομως, τα πρόσωπα που ασφαλίζονται μέσω Σωματείων, Συνεργατικών και Συνεταιρισμών, βάσει των διατάξεων των κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία), του Κ.Α. του ΙΚΑ, καθώς και οι αποκλειστικές νοσοκόμες, επειδή υπάρχουν ιδιαιτερότητες στο τρόπο ασφάλισής τους, θα αντιμετωπισθούν διαφορετικά.

Οσον μεν αφορά τις εισφορές των ασφαλισμένων, θα καταβληθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ανωτέρω εγκύκλιο, δηλαδή, οι εισφορές για απασχολήσεις από 29.4.2002  30.9.2003, θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες, εάν καταβληθούν μέχρι 28.11.2003.

Οσον αφορά, όμως, τις εισφορές του εργοδότη, επειδή, όπως προαναφέρθηκε, η ασφάλιση των ασφαλιζόμενων με τα κεφαλαίων Η, Θ, Ι και ΙΑ (β κατηγορία) του Κ.Α. του ΙΚΑ όπως και των αποκλειστικών νοσοκόμων, παρουσιάζει ιδιομορφίες (μεσολάβηση των διοικήσεων των Σωματείων, Συνεταιρισμών κ.λπ. στην είσπραξη της εργοδοτικής εισφοράς συγχρόνως με την αμοιβή, μη σταθερός εργοδότης κ.λπ.), που καθιστούν αδύνατη την είσπραξη αυτών αναδρομικά, η καταβολή τους θα αρχίσει για τις απασχολήσεις που θα λάβουν χώρα από την 1.11.2003 για τα Σωματεία κ.λπ. και από την 1.10.2003 για τις αποκλειστικές νοσοκόμες.

Θα πρέπει, επομένως, να ειδοποιηθούν έγκαιρα οι διοικήσεις των Σωματείων και Συνεταιρισμών, καθώς και οι εκπρόσωποι των Συνεργατικών, ώστε να αρχίσουν την είσπραξη της Εργοδοτικής Εισφοράς για τις απασχολήσεις από την 1.11.2003 και μετέπειτα.

Επειδή οι διατάξεις του άρθρου 7, παρ. Γ του Ν.3144/2003 δεν αναφέρονται καθόλου στην περίπτωση είσπραξης της εισφοράς εργαζομένων που έχουν ήδη αποχωρήσει μέχρι και την ημερομηνία δημοσίευσης του ανωτέρω νόμου, για λόγους χρηστής διοίκησης θεωρούμε ότι για τα ανωτέρω πρόσωπα θα πρέπει να καταβληθούν μόνο οι εργοδοτικές εισφορές.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης