Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 5/10.2.2012

Προσωρινός διακανονισμός οφειλόμενων εισφορών (παρ.α του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)

10 Φεβ 2012

Taxheaven.gr
ΑΘΗΝΑ, 10/02/2012
ΑΡ. ΠΡΩΤ.:ΔΙΕΣ/Φ10/54/

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓ/ΤΙΩΝ
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ: EΣΟΔΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
ΠΛΗΡΟΦ: ΑΛ. ΧΑΛΚΙΩΤΟΥ
ΤΗΛ.: 210 5285617
FAX: 210 5285599

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 5

ΘΕΜΑ: «Προσωρινός διακανονισμός οφειλόμενων εισφορών (παρ.α του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14Α/2-2-2012)».

Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3943/2011 δόθηκε η δυνατότητα προσωρινού διακανονισμού οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών με τις προϋποθέσεις που όριζε η διάταξη και που σας είχαν κοινοποιηθεί με την αριθ. ΟΑΕΕ.21/11/31-3-2011 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας.

Με τη νέα διάταξη της παρ. α του άρθρου 21 του Ν.4038/2012 δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε νέο προσωρινό διακανονισμό, στα πρότυπα του Ν. 3943/2011, με τις πιο κάτω τροποποιήσεις:

-Υποβολή αίτησης έως 31/3/2012 με έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη.

- Υποβολή αίτησης μετά την 1/4/2012 χωρίς έκπτωση στα πρόσθετα τέλη.

- Διακανονισμό οφειλόμενων έως 31/12/2011 εισφορών.

- Καταβολή των από 1/1/2012 και μετά ασφαλιστικών εισφορών χωρίς δυνατότητα παράλληλης ρύθμισης.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ

Στον προσωρινό διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν οι ασφαλισμένοι που:

- Δεν έχουν υπαχθεί μέχρι σήμερα σε ρύθμιση.

- Έχουν απωλέσει προηγούμενες ρυθμίσεις.

- Έχουν σε ισχύ ρύθμιση οφειλών και επιθυμούν ένταξη στο νέο διακανονισμό.

Ειδικότερα:

- Ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 (χωρίς έκπτωση επί των Τ.Κ.) και της παρ. 17 άρθρο 20 του Ν. 4019/2011 (έκπτωση 20% επί των Τ.Κ.) και είναι συνεπείς με του όρους της ρύθμισης, δικαιούνται την έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών της έως 31/12/2010 οφειλής τους. Στις περιπτώσεις αυτές η έκπτωση θα αφαιρεθεί αυτεπάγγελτα – σε συνεργασία με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ – από τη τελευταία δόση των ρυθμίσεων.

- Ασφαλισμένοι που έχουν σε ισχύ άλλες ρυθμίσεις πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αίτημα ένταξης στο νέο προσωρινό διακανονισμό.

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Απώλεια του προσωρινού διακανονισμού επέρχεται εφόσον:

1. Δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι τρέχουσες εισφορές και οι δόσεις του διακανονισμού.

2. Δεν καταβάλλονται εμπρόθεσμα οι δόσεις του διακανονισμού, στην περίπτωση διακοπής του επαγγέλματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1. Η δυνατότητα ένταξης σε διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 καταργείται.

2. Δεδομένου ότι η προθεσμία ένταξης στο διακανονισμό με έκπτωση 40% λήγει την 31/3/2012 και το 1ο δίμηνο του 2012 δεν είναι απαιτητό, θα πρέπει να επισημαίνεται η υποχρέωση εμπρόθεσμης καταβολής του, ώστε να μην επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για το ποσό προκαταβολής (1η δόση), το ποσό δόσης, τη χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας, τη θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας, τη διαδικασία παρακολούθησης καταβολής των δόσεων, τη λήξη του διακανονισμού κ.λ.π. – πέραν των προαναφερόμενων τροποποιήσεων – ισχύουν όσα ορίζονται στην εγκύκλιο ΟΑΕΕ.21/11 της Υπηρεσίας μας.

Ως προς την έναρξη λειτουργίας της μηχανογραφικής εφαρμογής του προσωρινού διακανονισμού θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ.

Της παρούσης να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι υπηρετούντες στο Τμήμα σας υπάλληλοι.Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ OAEE
Γ. ΚΩΤΙΔΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Ι. ΜΑΡΙΑ

Taxheaven.gr