1029785/532/Α0012/10.4.1997

Απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε επιστολή της IPIROTIKI. Μηχανογραφική εκτύπωση εντύπου Ε9Σχόλια:


10 Απρ 1997

Taxheaven.gr


Απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών σε επιστολή της IPIROTIKI. Μηχανογραφική εκτύπωση εντύπου Ε9
1029785/532/Α0012/10.4.1997

Απαντώντας στην από 28.2.1997 επιστολή σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα και ύστερα από σχετικό υπηρεσιακό σημείωμα του ΚΕΠΥΟ/Δ30, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με την 1120810/2760/Α0012/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δόθηκε η δυνατότητα υποβολής προεκτυπωμένων με μηχανογραφικά μέσα φορολογικών εντύπων, μεταξύ άλλων και του Ε9, τα οποία συνυποβάλλονται με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων.


2. Περαιτέρω, με την ίδια υπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, επετράπη η απόκλιση του μήκους της σελίδας μέχρι δύο εκατοστά + από το κανονικό μήκος αυτής.


3. Κατόπιν των ανωτέρω, εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1997, το έντυπο Ε9 δύναται να μην υπόκειται στον ανωτέρω περιορισμό των δύο εκατοστών λόγω της ειδικής φετινής μορφής του.


Taxheaven.gr