Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1125/8.4.1997 Εκδοση στοιχείων χονδρικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, αντί των πλήρων στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1125/8.4.1997
Εκδοση στοιχείων χονδρικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, αντί των πλήρων στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου


Αθήνα, 8 Απριλίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1041136/243/0015Β'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ-ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1125

ΘΕΜΑ: ΄Εκδοση στοιχείων χονδρικής πώλησης από πρατηριούχους υγρών καυσίμων σε εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ με αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας, αντί των πλήρων στοιχείων του αντισυμβαλλόμενου.

Με αφορμή το αίτημα της Ενωσης Βενζινοπωλών Νομού Αττικής, να αναγράφεται στα φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται για πώληση καυσίμων κίνησης από τους πρατηριούχους, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου ΤΑΧΙ, αντί των πλήρων στοιχείων του συναλλασσόμενου εκμεταλλευτή ΤΑΧΙ, σας γνωρίζουμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11 (παρ. 1), 12 (παρ. 1, 10, 11 και 14) και 18 (παρ. 3, 5 και 9), σε κάθε πώληση αγαθών, από επιτηδευματία σε άλλο επιτηδευματία, εκδίδεται διπλότυπο δελτίο αποστολής και στη συνέχεια τιμολόγιο, το αργότερο σ' ένα μήνα από την παράδοση ή αποστολή αυτών, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας (τιμολόγιο).
Στα ανωτέρω φορολογικά στοιχεία αναγράφονται, εκτός των άλλων και τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, όπως αυτά αναφέρονται στις διατάξεις των άρθρων 11 παρ. 5α' και 12 παρ. 10 του Κ.Β.Σ. και συγκεκριμένα, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. (δεν απαιτείται για το Δ.Α.) και η αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Ο αντισυμβαλλόμενος (αγοραστής) υποχρεούται να παρέχει τα αναγκαία στοιχεία στον εκδότη των φορολογικών στοιχείων, να ζητά και να λαμβάνει τα αντίτυπα αυτών, τα οποία και πρέπει να διαφυλάττει.
Ο εκδότης των στοιχείων (πωλητής) υποχρεούται να παραδίδει ή να αποστέλλει (όταν πρόκειται για φορολογικό στοιχείο αξίας) στον αντισυμβαλλόμενο (αγοραστή), το ένα αντίτυπο που προορίζεται γι' αυτόν, το δε άλλο παραμένει ως στέλεχος.
Τα ως άνω προκύπτουν ευθέως από τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έχουν καθολική εφαρμογή, ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολογίας των υποχρέων, σε καμία δε περίπτωση δεν έγινε εξαίρεση από τις γενικές αυτές αρχές.

2. Ανεξάρτητα όμως από τα προαναφερόμενα, εκτιμώντας τους λόγους που επικαλείται η Ενωση Βενζινοπωλών Ν. Αττικής και ειδικότερα ότι οι εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, επικαλούμενοι την άμεση απαίτηση και ανάγκη του πελάτη να φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του, δεν παρέχουν τα στοιχεία τους στους πρατηριούχους, για την έκδοση των φορολογικών στοιχείων κατά την αγορά καυσίμων κίνησης και προκειμένου να μη καταλογίζονται παραβάσεις σε βάρος πρατηριούχων για μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, όταν αυτό δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα και με σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών στις περιπτώσεις αυτές, παρέχουμε τη δυνατότητα, στα Τιμολόγια - Δελτία Αποστολής, που εκδίδονται από τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων, για τις μεμονωμένες συναλλαγές τους με εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, εφόσον η αξία κάθε μιας δεν ξεπερνά το εκάστοτε ισχύον όριο υποβολής των τιμολογίων για διασταύρωση (σήμερα 15.000 δρχ.), να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (ΤΑΧΙ), αντί των στοιχείων του αντισυμβαλλομένου (εκμεταλλευτή ΤΑΧΙ).
Στην ανωτέρω δυνατότητα δεν εμπίπτουν:

α) Οι επαναλαμβανόμενες συναλλαγές των πρατηριούχων με τους εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, όπως αυτές ορίζονται από το άρθρο 12 παρ. 2 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα της αξίας μιας εκάστης.

β) Κάθε άλλη χονδρική πώληση υγρών καυσίμων κίνησης, από πρατηριούχους σε άλλες κατηγορίες επιτηδευματιών κ.λπ. (π.χ. εκμεταλλευτές χωματουργικών μηχανημάτων και λοιπών μηχανημάτων έργου κ.λπ.).

3. Σε περίπτωση που οι εκμεταλλευτές ΤΑΧΙ, αρνούνται την παραλαβή των αντιτύπων φορολογικών στοιχείων, οι πρατηριούχοι θα αναγράφουν στο σώμα αυτών την ένδειξη "Αρνήθηκε την παραλαβή", τα οποία θα διαφυλάττουν και θα τα επιδεικνύουν στο φορολογικό έλεγχο, όταν τους ζητηθούν.
Επισημαίνεται ότι, η άρνηση παραλαβής αποτελεί φορολογική παράβαση για τον αντισυμβαλλόμενο αγοραστή.
4. Τέλος, με την ευκαιρία αυτή διευκρινίζεται ότι, οι πρατηριούχοι υγρών καυσίμων που τηρούν βιβλίο αγορών, δεν απαιτείται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., να καταχωρούν στο βιβλίο αυτό, τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν για τις πωλήσεις υγρών καυσίμων (χονδρικώς ή λιανικώς).

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης