Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 146 (Συνεδρίαση 40/21−12−2011) Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012

Δημοσιεύθηκε στις : [ 25-01-2012 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Δ.Σ. ΕΤΕΑΜ αριθ. απόφασης 146 (Συνεδρίαση 40/21−12−2011)
Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012

Αριθμ. απόφ. 146

Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ για το έτος 2012.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Ε.Τ.Ε.Α.Μ.
(Συνεδρίαση 40/21−12−2011).

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3029/2002.

2. Την υπ’ αριθμ. Φ21021/489/6/13.1.2003 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.

3. Το άρθρο 26 του Ν.2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α/5.1.1999) για τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ τώρα ΕΤΕΑΜ.

4. Τα άρθρα 2 και 5 του καταστατικού του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ, που παραμένουν σε ισχύ, μετά τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο ΙΚΑ−ΤΕΑΜ, τώρα ΕΤΕΑΜ.

5. Το άρθρο 13 του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184/1991 τ. Α΄).

6. Το ΦΕΚ 2041/τ.Β΄/29.12.2010 για την κατάταξη ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, για το έτος 2011.

7. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Ασφάλισης − Εσόδων του ΕΤΕΑΜ με θέμα: «Κατάταξη των ασφαλιστικών εισφορών κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΥΕΕΟ (σήμερα ΕΤΕΑΜ) σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού αυτού για το έτος 2012».

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

9. Την σύμφωνη γνώμη των μελών με την εισήγηση της Υπηρεσίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(με τη σύμφωνη γνώμη της Κυβερνητικού Επιτρόπου)

Να μην επέλθει καμία μεταβολή στις ασφαλιστικές εισφορές κατά κλάση, των ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ και σήμερα ΕΤΕΑΜ, δηλαδή των εκπροσώπων Σωματείων και Ενώσεων καθώς και των υπαλλήλων αυτών, για το έτος 2012, δηλαδή να παραμείνουν ίδια με αυτά του 2011 (ΦΕΚ 2041/τΒ΄/29.12.2010).

Η απόφαση αυτή είναι εκτελεστή πριν από την επικύρωση των πρακτικών.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης