Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1112/24.3.1997 Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1112/24.3.1997
Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού


ΠΟΛ.1112/24.3.1997 Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως ανα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 24 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1029994/1182/386/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1112

ΘΕΜΑ: Απόδοση Φ.Π.Α. επί πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από πλοία ιδιωτικής χρήσεως αναψυχής ή αθλητισμού.

Με αφορμή προβλήματα που έχουν παρουσιασθεί σχετικά με την απόδοση του Φ.Π.Α. για πλοηγικά και λοιπά λιμενικά δικαιώματα που εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές της χώρας από πλοία αναψυχής ή αθλητισμού, διευκρινίζουμε τα παρακάτω:


1. Σύμφωνα με την αριθμ. Π.889/392/ΠΟΛ. 32/29.1.1988 ΕΔΥΟ, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, τα πλοηγικά δικαιώματα σκαφών ιδιωτικής χρήσης που χρησιμοποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό και τα οποία εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές, υπάγονται σε Φ.Π.Α. με συντελεστή 18%.

2. Περαιτέρω, τονίζεται ότι η διαδικασία απόδοσης του φόρου, καθώς και οι υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο, ορίζονται ρητά με τα άρθρα 29 και 31 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει.

3. Κατά συνέπεια, ύστερα από τα παραπάνω εκτεθέντα, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαδικασία που ακολουθείται στη συναλλακτική πρακτική, καθώς και την ανάγκη της ομοιόμορφης και ομαλής λειτουργίας του συστήματος Φ.Π.Α., η απόδοση στο Δημόσιο του οφειλόμενου Φ.Π.Α. επί των πλοηγικών δικαιωμάτων που εισπράττονται από τις Λιμενικές αρχές, θα πραγματοποιείται απευθείας από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (ΥΕΝ/ΔΛΛΕ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) στην αρμόδια Γ' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, η οποία έχει χορηγήσει στην εν λόγω Υπηρεσία ΑΦΜ/ΦΠΑ.
Εδώ σημειώνεται ότι, για την είσπραξη του οφειλόμενου Φ.Π.Α. επί των ανωτέρω δικαιωμάτων, οι Λιμενικές αρχές υποχρεούνται στην έκδοση των προβλεπομένων από τον Κ.Β.Σ. στοιχείων, τα οποία και μπορούν να θεωρούνται στο όνομα της Κεντρικής Υπηρεσίας (ΥΕΝ/ΔΛΛΕ/ΠΛΟΗΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ), με αναγραφή σε αυτά και του αρμοδίου Λιμεναρχείου (ουσιαστικά ως υποκατάστημα), από την αρμόδια ΔΟΥ (Γ' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ).
Οι Λιμενικές αρχές θα αποστέλλουν θεωρημένο αντίγραφο των προαναφερομένων παραστατικών ή θεωρημένη, από την ίδια αρχή, μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση αυτών στην ανωτέρω Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν., προκειμένου η Υπηρεσία αυτή να αποδώσει τον Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (Γ' ΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ) με την υποβολή των προβλεπομένων δηλώσεων Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.1642/1986, όπως ισχύει (Υποβολή δήλωσης κάθε μήνα).
Τέλος, επισημαίνεται ότι, τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον εντός του πρώτου 10ημέρου του επόμενου μήνα, από την έκδοση των στοιχείων, στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. Τούτο κρίνεται αναγκαίο για την ορθή συμπλήρωση από το Υ.Ε.Ν. των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. και την απόδοση του φόρου στο Δημόσιο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης