Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1099/19.3.1997 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών έτους 1996

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1099/19.3.1997
Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών έτους 1996


ΠΟΛ.1099/19.3.1997 Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών έτους 1996

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 19 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1033036/546/0012Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1099

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση αμοιβών δικαστικών λειτουργών έτους 1996.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, όπως ίσχυσε μέχρι 31.12.1996, φόρος εισοδήματος επιβάλονταν μόνο στο μισό της βουλευτικής αποζημίωσης.

2. Ηδη, με τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του Ν.2459/1997, αντικαταστάθηκε το άρθρο 5 του Ζ' ψηφίσματος του έτους 1975 και από 1.1.1997 το συνολικό ποσό της βουλευτικής αποζημίωσης θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται αυτοτελώς σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 του Ν.2238/1994 (Σχετική 1025602/400/Α0012/ΠΟΛ.1076/28.2.1997 Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών).

3. Περαιτέρω, με την 3670/1994 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, κρίθηκε ότι η φορολογική μεταχείριση που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' ψηφίσματος, όπως ίσχυσαν μέχρι 31.12.1996, εφαρμόζεται και στις αμοιβές των δικαστικών λειτουργών.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 1997, γίνεται δεκτό ότι θα παραλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των δικαστικών λειτουργών, στις οποίες η φορολόγηση των αμοιβών τους που απόκτησαν μέσα στο έτος 1996 θα γίνεται σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με την 3670/1994 απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, με σκοπό να αποφευχθεί η άσκοπη απασχόληση των υπαλλήλων των ΔΟΥ με την υποβολή από τους δικαστικούς λειτουργούς δηλώσεων με επιφύλαξη, προσφυγών και εκκαθαρίσεων ύστερα από δικαστικές αποφάσεις.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης