ΠΟΛ.1100/18.3.1997

Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 1997, σχετικά με το φόρο μισθωτών υπηρεσιώνΣχόλια:


18 Μάρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 18 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1033160/548/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'
2. ΚΕΠΥΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΠΟΛ.: 1100

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικον. έτους 1997, σχετικά με τον φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

Με αφορμή το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997 δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την 1127972/2401/Α0012/Διαταγή του Υπ. Οικονομικών, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για τη σωστή εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών.

1. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται ότι τα ποσά των αποδοχών ή συντάξεων και του φόρου εισοδήματος, που αναγράφονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων, δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) στους κωδικούς 301-316, τότε οι υπάλληλοι που ασχολούνται με την κωδικογράφηση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 1997 θα πρέπει να διορθώνουν τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 66 του Ν.2238/1994.

2. Οταν διαπιστώνεται ότι η μείωση του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ. 315) είναι μεγαλύτερη του 5% σε σχέση με το φόρο που αναλογεί (κωδ. 313), εφόσον η διαφορά αυτή υπερβαίνει το ποσό των εκατό (100) δραχμών, τότε πρέπει να προσκαλείται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ο φορολογούμενος, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

3. Επίσης, όταν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος έχει αναγραφεί παρακρατηθείς φόρος (κωδ. 315), μεγαλύτερος του αναλογούντος φόρου (κωδ. 313), τότε πρέπει να προσκαλείται ο φορολογούμενος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις σχετικά με τη βεβαίωση αποδοχών του και να προβεί στη σχετική διόρθωση.

4. Αν είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του αναλογούντος φόρου (κωδ. 313), χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ. 315), το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως παρακρατηθείς φόρος και η εκκαθάριση θα γίνεται με αναλογούντα φόρο.

5. Αν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος είναι συμπληρωμένος μόνο ο κωδικός του παρακρατηθέντος φόρου (κωδ. 315), χωρίς τον αντίστοιχο κωδικό του αναλογούντος φόρου (κωδ. 313) και με την προϋπόθεση ότι ούτε και στη βεβαίωση αποδοχών φέρεται συμπληρωμένη η στήλη με τον αναλογούντα φόρο, το ποσό αυτό θα θεωρείται και ως αναλογών φόρος και η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο. Περαιτέρω, αν από την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύψει ποσό για επιστροφή, το οποίο οφείλεται σε φόρο μισθωτών υπηρεσιών, θα διενεργείται μείωση με ποσοστό 5% στο ποσό του φόρου που
αναλογεί.

6. Στην περίπτωση που ο αναλογών φόρος (κωδ. 313) είναι μεγαλύτερος από τον παρακρατηθέντα φόρο (κωδ. 315), εφόσον η διαφορά αυτή είναι μικρότερη ή ίση με 5% του φόρου που αναλογεί, τότε η εκκαθάριση της δήλωσης θα γίνει με βάση τον αναλογούντα φόρο.

7. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς που αναφέρονται στα εισοδήματα και τον αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο της συζύγου.


Taxheaven.gr