ΠΟΛ.1088/7.3.1997

Κοινοποίηση της αριθ. Δ.1540/55/5.12.96 ΕΔΥΟ σχετικά με τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

7 Μάρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 7 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1029995/1057/363/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1088

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ. 1540/55/5-12-96 ΕΔΥΟ σχετικά με τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Δ.1540/55/5.12.96 εγκύκλιο- που εκδόθηκε μετά από συνεργασία των Τελωνειακών Διευθύνσεων 18ης Τελών, Οικονομικών Συστημάτων, της 17ης Δασμολογικής και 14ης Διεύθυνσης Φ.Π.Α., σχετικά με τη χορήγηση Δελτίων Κίνησης και τον έλεγχο των δικαιολογητικών στα μεταχειρισμένα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έρχονται στη χώρα μας, ανεξάρτητα από τη σημαία του ξένου κράτους που φέρουν και τα οποία αποδεδειγμένα έχουν καταβάλει Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, κατά την αγορά τους, για ενημέρωσή σας.

Σχετικά με τα θαλαμηγά σκάφη αναψυχής που έχουν καταβάλει τον Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε.
Δ.1540/55/5.12.1996

Με αφορμή αναφορές Τελωνειακών Αρχών, σχετικά με μεταχειρισμένα σκάφη αναψυχής που έρχονται στη χώρα μας, ανεξάρτητα από τη σημαία του ξένου Κράτους που φέρουν και τα οποία αποδεδειγμένα έχουν καταβάλει το Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. κατά την αγορά τους, σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:


Προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα παραπάνω σκάφη έχουν καταβάλει τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σε άλλη χώρα της Ε.Ε. και δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1642/1986, όπως ισχύει, δεν απαλλάσσονται από το φόρο αυτό κατά την αγορά τους από τον πωλητή, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν στο αρμόδιο Τελωνείο πιστοποιητικό της Τελωνειακής ή Φορολογικής Αρχής του Κράτους καταβολής του, από το οποίο να προκύπτει επιπλέον ότι ο πωλητής ή ο αγοραστής δεν έτυχε έκπτωσης ή επιστροφής του φόρου για το συγκεκριμένο σκάφος.
Εξυπακούεται ότι, όταν ο πωλητής είναι πρόσωπο μη υποκείμενο στο φόρο (ιδιώτης) εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος, δεν απαιτούνται τα παραπάνω δικαιολογητικά, εφόσον από τα σχετικά έγγραφα νηολόγησης επ' ονόματι του πωλητή ή από σχετική βεβαίωση του νηολογίου της χώρας προέλευσης, αποδεικνύεται η ιδιότητα του πωλητή.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αυτών και εφόσον αποδεικνύονται τα παραπάνω αναφερόμενα, θα χορηγείται για τα εν λόγω σκάφη Δελτίο Κίνησης αορίστου ισχύος για την ελεύθερη διακίνησή τους στα Ελληνικά χωρικά ύδατα, χωρίς την κατάθεση άλλου Τελωνειακού παραστατικού. Οσον αφορά τα ως άνω χορηγούμενα Δελτία Κίνησης, εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα στην αρ. Δ.181/3/2.2.1983 ΕΔΥΟ.


Taxheaven.gr