Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1081/3.3.1997 Παράταση χρόνου παραγραφής χρεών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1081/3.3.1997
Παράταση χρόνου παραγραφής χρεών

ΠΟΛ.1081/3.3.1997 Παράταση χρόνου παραγραφής χρεών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 3 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: οικ. 1027087/2269/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.04/03/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1081

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου παραγραφής χρεών.

Σας κοινοποιούμε παρακάτω τη διάταξη της παρ. 23 του άρθρου 20 του Ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α'/18.2.1997) "Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις".
Με τη διάταξη αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 17.12.1996, παρατείνεται μέχρι 31.12.1997 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες χρεών (προς το Δημόσιο και Τρίτους), των οποίων η παραγραφή συμπληρώνεται εντός των ετών 1996 και 1997.
Επισημαίνεται ότι, στην παράταση αυτή υπάγονται και τα βεβαιωμένα χρέη που παρεγράφοντο εντός των ετών 1995 και 1996, των οποίων η παραγραφή είχε παραταθεί μέχρι 31.12.1996, με τη διάταξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 34 του άρθου 6 του Ν.2386/1996 (ΦΕΚ 43 Α'/7.3.1996), που σας είχε κοινοποιηθεί με την 1040654/2047/Α0009/.
Εξυπακούεται ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση δεν υπάγονται τα χρέη που παρεγράφοντο εντός των ετών 1992, 1993 και 1994, των οποίων η παραγραφή είχε παραταθεί μέχρι 30.6.1995 με τη διάταξη της παρ. β του άρθρου εβδόμου του Ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 Α'), που σας είχε κοινοποιηθεί με το ΟΙΚ.1144942/11085/0016/.
Διευκρινίζεται ότι, η παράταση δεν αφορά χρέη προς ΟΤΑ, των οποίων η είσπραξη γίνεται από το Γραφείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχουν την έδρα τους στις Δ.Ο.Υ. (άρθρο 150 επ. Π.Δ.16/1989 - Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.και Τοπικών γραφείων).

Αρθρο 20


1. ..........

23. Παρατείνεται μέχρι 31.12.1997 ο χρόνος παραγραφής των βεβαιωμένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες χρεών που παραγράφονται εντός των ετών 1996 και 1997.

Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 17.12.1996.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης