ΠΟΛ.1082/3.3.1997

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


3 Μάρ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 3 Μαρτίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1027000/2262/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π.03/03/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1082

ΘΕΜΑ: ΄Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ.: 1008819/462-19/0016/ΠΟΛ. 1019/16.1.97 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις Δ.Ο.Υ., σας πληροφορούμε ότι, με νεώτερες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, μειώθηκαν περαιτέρω τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (Ν.Δ.3745/1957) τρίμηνης διάρκειας
και θα πρέπει να υπολογίζετε από τις κατωτέρω ημερομηνίες με τα νέα μειωμένα πλέον επιτόκια τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών, από την παραπάνω αιτία, ως εξής:

Ημερομηνία Επιτόκιοα. Από 17.1.1997 σε 10%

β. Από 30.1.1997 σε 9,80%

γ. Από 24.2.1997 σε 9,40%


Taxheaven.gr