Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες

Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-11-2005 ]
Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005
Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες

Αριθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ

Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30Α/14.2.2005).

2. Του νόμου 3414/2005 (ΦΕΚ 279Α/10.11.2005).

3. Του π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57Α ) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών».

4. Του π.δ. 121/2004 (ΦΕΚ 84Α) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

6. Τις διατάξεις του π.δ. 249/1998 (ΦΕΚ 186Α ) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών(π.δ. 284/1988)».

7. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις χώρες στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες με βάση το σχετικό κατάλογο χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), ως εξής:

− Ανδόρα
− Ανγκουίλα− εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
− Αρούμπα που ανήκει στην Ολλανδία
− Κοινοπολιτεία των Μπαχάμες
− Μπαχρέιν
− Μπελίζ
− Βρεττανικοί Παρθένου Νήσοι − εδάφη του Ην. Βασιλείου
− Νήσοι του Κούκ – εξαρτώμενο έδαφος της Ν. Ζηλανδίας
− Δομηνικανή Κοινοπολιτεία
− Γιβραλτάρ – εξαρτώμενο έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Γρενάδα
− Γκέρνσει/Σαρκ/Αλδερνέι − εξαρτώμενα εδάφη από το στέμμα της Αγγλίας
− Νήσος του Μάν − εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας
− Τζέρσει−εξαρτώμενο έδαφος από το στέμμα της Αγγλίας
− Λιβερία
− Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
− Δημοκρατία των Μαλβίδων
− Δημοκρατία των Νήσων Μάρσαλ
− Πριγκηπάτο του Μονακό
− Μονσεράτ – έδαφος του Ην. Βασιλείου
− Δημοκρατία του Ναουρού
− Ολλανδικές Αντίλλες− έδαφος της Ολλανδίας
− Νιούε− συνδεδεμένο με τη Ν. Ζηλανδία
− Παναμάς
− Σαμόα
− Δημοκρατία των Σεϋχέλλες
− Αγ. Λουκία
− Ομοσπονδία του Αγ. Χριστοφόρου και Νέβις
− Αγ. Βικέντιος και Γκρεναντίνες
− Τόνγκα
− Τούρκς και Κάικος− εδάφη του Ην. Βασιλείου
− Παρθένα νησιά των Η.Π.Α.
− Δημοκρατία του Βανουάτου


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2005

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Α. ΜΠΕΖΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης