Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1073/26.2.1997 Κοινοποίηση της αριθ. Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997 Ε.Δ.Υ.Ο. για τον εφοδιασμό αλιευτικών και λοιπών πλοίων


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1073/26.2.1997
Κοινοποίηση της αριθ. Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997 Ε.Δ.Υ.Ο. για τον εφοδιασμό αλιευτικών και λοιπών πλοίων


Αθήνα 26 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.:1023952/931/327/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Α/Ι

ΠΟΛ.: 1073

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της αριθ. Δ.173/6/Α0018/10-2-97 Ε.Δ.Υ.Ο. για τον εφοδιασμό αλιευτικών και λοιπών πλοίων.

Σας κοινοποιούμε την με αριθμ. Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997 εγκύκλιο που εκδόθηκε από την 18η Διεύθυνση Τελωνειακών Οικονομικών Συστημάτων του Υπουργείου μας, σχετικά με τον εφοδιασμό με καύσιμα των αλιευτικών και λοιπών πλοίων, για ενημέρωσή σας.

Με την ίδια ως άνω εγκύκλιο, όσον αφορά την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των ως άνω πλοίων, ορίζεται ότι θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της αριθμ. Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/1987 Α.Υ.Ο. Οσον αφορά την απαλλαγή από Φ.Π.Α. των καυσίμων των σκαφών που αναφέρονται στην εν λόγω εγκύκλιο, αυτή παρέχεται σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 12 της εν λόγω απόφασης.

Υστερα από την άρνηση των εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών να εφοδιάζουν τα ως άνω σκάφη με καύσιμα και λιπαντικά με άμεση απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., με τη διαδικασία του άρθρου 33 της ως άνω Α.Υ.Ο., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η απαλλαγή από Φ.Π.Α. παρέχεται με την τήρηση του ειδικού διπλοτύπου δελτίου με τον τίτλο "ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α." (άρθρο 22, παράγρ. 1, περιπτ. γ' του Ν.1642/1986).

Εφοδιασμός αλιευτικών και λοιπών πλοίων Δ.173/6/Α.0018/10.2.1997
Υστερα από το, από 24.12.1996, υπόμνημα του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, σύμφωνα με το οποίο δηλώνουν ότι διακόπτουν την προμήθεια καυσίμων με το σύστημα της συμψηφιστικής ατέλειας, στα αλιευτικά και λοιπά πλοία, όπως αυτό προβλέπεται από την Τ.3300/1984 Α.Υ.Ο. και με σκοπό να μη δημιουργηθούν προβλήματα στους ιδιοκτήτες των πλοίων αυτών, οι οποίοι μέχρι σήμερα παρελάμβαναν καύσιμα σύμφωνα με τη διαδικασία της συμψηφιστικής ατέλειας, σας ανακοινώνουμε τα εξής:

Σε όσες περιπτώσεις δεν είναι δυνατός ο εφοδιασμός των πλοίων με καύσιμα Ναυτιλίας (υποκείμενα σε φορολογικές επιβαρύνσεις), όπως αυτό προβλέπεται από την αριθμ. 652/1996 Κ.Υ.Α. "Περί προδιαγραφών διαδικασίας χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου" και εφόσον το συγκεκριμένο πλοίο δικαιούται απαλλαγής από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, θα προβλεφθεί η δυνατότητα επιστροφής του φόρου με διαδικασία που θα ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για τον παραπάνω λόγο και προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να ασκήσουν το δικαίωμά τους, παρακαλείσθε, αφενός, να πληροφορήσετε τους ενδιαφερομένους για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και, αφετέρου:

α) Να συνεχίσετε να παραδίδετε τα καύσιμα, τα οποία θα αγοράζονται σε τιμή που θα περιλαμβάνει και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, με την έκδοση από μέρους σας του δελτίου παράδοσης καυσίμων, όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 57 της Τ.3300/1984 Α.Υ.Ο. και το οποίο θα φυλάσσεται από την υπηρεσία σας μαζί με αντίγραφο του φορολογικού στοιχείου πώλησης των καυσίμων (τιμολόγιο) και β) Να αναγράφονται στο θεωρημένο βιβλίο ατέλειας του πλοίου οι παραδιδόμενες ποσότητες καυσίμων, ο υπολογισμός των οποίων, όσον αφορά τα αλιευτικά σκάφη, θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της Α.Υ.Ο. αρ. Δ.1319/125/Α.0018/17.10.1996.

Εξυπακούεται ότι, όσον αφορά την απαλλαγή των καυσίμων από το Φ.Π.Α., θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην αρ. Π.8271/4879/ Α.Υ.Ο., όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης