Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1076/28.2.1997 Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του Ν.2459/1977 (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 28-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1076/28.2.1997
Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του Ν.2459/1977 (ΦΕΚ 17 Α/18.2.1997) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους


Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1025602/400/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1076

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 και του άρθρου 40 του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17Α'/18.2.1997) και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους.

1. Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του άρθρου 10 του Ν.2459/1997 που αναφέρονται στην αυτοτελή φορολόγηση με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 (όπως αυτό το άρθρο ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 10) των εισοδημάτων που αποκτά από 1.1.1997 ο φορολογούμενος λόγω της ιδιότητάς του ως Προέδρου της Δημοκρατίας, Υπουργού, Βουλευτή, συνταξιούχου Βουλευτή κ.τ.λ., καθώς και του άρθρου 40 που αναφέρεται στο χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων του παραπάνω νόμου.


2. Ειδικότερα με τις παραγράφους 1-5 του κοινοποιούμενου άρθρου 10 καταργούνται όλες οι απαλλαγές που ίσχυαν τόσο για το μισό του ποσού της βουλευτικής αποζημίωσης και το μισό των λοιπών ποσών εκείνων των αποζημιώσεων, χορηγιών, συντάξεων κ.τ.λ. που έχουν τη φορολογική μεταχείριση της αποζημίωσης, όσο και ολόκληρο το ποσό της εξόδων παράστασης του άρθρου 6 του Ζ' Ψηφίσματος της Ε' Αναθεωρητικής Βουλής του έτους 1975 (έξοδα παράστασης μελών Υπουργικού Συμβουλίου κ.τ.λ.) και των εξόδων παράστασης του Προέδρου της Δημοκρατίας (παράγραφος 2 άρθρου 1 του Ν.565/1977).
Το συνολικό ποσό που λαμβάνει κάθε δικαιούχος από τις παραπάνω αιτίες θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και φορολογείται αυτοτελώς. Κατά τη φορολόγησή του εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 9 (και κατά συνέπεια και οι διατάξεις του άρθρου 8 κ.τ.λ.) του Ν.2238/1994, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 5 του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975, όπως αυτό ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου. Με την παραπάνω αυτοτελή φορολόγηση αυτού του εισοδήματος, που θα διενεργείται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών κατά την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα αυτό.
Η παρακράτηση του φόρου στα ποσά που φορολογούνται σύμφωνα με τα παραπάνω και η απόδοση αυτού θα διενεργείται από κάθε υπηρεσία που καταβάλλει τέτοια πασά, με τις διατάξεις που ισχύουν για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

3. Για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος από αυτού του είδους τα εισοδήματα θα εφαρμόζονται ανάλογα όσα έχουν γίνει δεκτά με την 1128910/2435/Α0012/διαταγή μας που έχει κοινοποιηθεί και
στις Υπηρεσίες σας.
Οσον αφορά την παρακράτηση στα έξοδα παράστασης του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975:

α) εάν αυτά συνεντέλλονται μαζί σε μια κατάσταση, θα προστεθούν με τις κύριες αποδοχές (χορηγία, βουλευτική αποζημίωση κ.τ.λ.) και το άθροισμά τους θα αναχθεί σε ετήσιο εισόδημα, προκειμένου να επιλεγεί ο συντελεστής παρακράτησης,

β) εάν αυτά δεν συνεντέλλονται με τις κύριες αποδοχές, τότε ο παρακρατούμενος φόρος σε αυτά τα έξοδα παράστασης θα υπολογίζεται με συντελεστή 15% στο καθαρό ποσό των εξόδων αυτών, ως προσθέτων αμοιβών (περίπτωση γ' παραγράφου 1 άρθρου 57 του Ν.2238/1994).

4. Οι παραπάνω διατάξεις σύμφωνα με την περίπτωση β' του άρθρου 40 του ίδιου νόμου, ισχύουν για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά.

5. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κατά τους προηγούμενους μήνες η παρακράτηση δεν έγινε σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, η επιπλέον συνολική διαφορά φόρου των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου και Μαρτίου 1997 θα παρακρατηθεί μαζί με τον παρακρατούμενο φόρο των αποδοχών του μήνα Απριλίου, από τις οικείες αποδοχές
του μήνα Απριλίου 1997.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης