ΠΟΛ.1065/20.2.1997

Απώλεια φορολογικών ταμειακών μηχανών

20 Φεβ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1017276/61/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΠΟΛ.: 1065

ΘΕΜΑ: Απώλεια φορολογικών ταμειακών μηχανών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μας δόθηκαν από την επιχείρηση "MICROMEDIA" Α.Ε, Συγγρού 302, Αθήνα, τηλ. 95.76.311-31, στις 6.2.1997 εκλάπησαν στην Πάρμα της Ιταλίας, από φορτηγό αυτοκίνητο, εκατόν πενήντα (150) φορολογικές ταμειακές μηχανές, προοριζόμενες για την ως άνω εταιρία, με σκοπό την εν συνεχεία διάθεσή τους στην ελληνική αγορά. Οι εν λόγω φ.τ.μ. είναι κατασκευασμένες με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές, που ισχύουν στη χώρα μας. Οι φ.τ.μ. αυτές είναι τύπου MCR-ER-1000 με σειριακούς αριθμούς (αριθμούς μητρώου) από ΝΓ 97001226 έως και ΝΓ 97001375. Ο εν λόγω δε τύπος φ.τ.μ. έχει λάβει άδεια καταλληλότητας με την αριθ. 15 ΝΓ 97/18.7.1995 απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής.

Επειδή είναι πολύ πιθανόν οι συγκεκριμένες φ.τ.μ. να διατεθούν παράνομα στην αγορά, εφιστούμε την προσοχή όλων των φοροτεχνικών υπηρεσιών, ώστε στις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων (προληπτικών, προσωρινών κ.λ.π.), μεταβίβασης φ.τ.μ., αντικατάστασης δημοσιονομικών μνημών κ.λπ., να εξετάζεται ο αριθμός μητρώου κάθε ταμειακής μηχανής του συγκεκριμένου τύπου.

Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός μητρώου αναγράφεται:
- Στην ειδική μεταλλική ετικέττα (ταμπελάκι) κάθε φ.τ.μ.
- Στο βιβλιάριο συντήρησης.
- Στα προσκομιζόμενα στις Δ.Ο.Υ. τιμολόγια αγοράς.
- Σε όλα τα εκδιδόμενα από τη φ.τ.μ. παραστατικά (αποδείξεις λιανικής πώλησης, δελτίο "Ζ", δελτίο "Χ" κ.λπ.).

Σε περίπτωση που, καθ' οιονδήποτε τρόπο, εντοπισθεί φορολογική ταμειακή μηχανή με αριθμό μητρώου από ΝΓ 97001226 έως και ΝΓ 97001235, η μηχανή αυτή θα κατάσχεται άμεσα από τις αρμόδιες αρχές, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του Κ.Β.Σ.

Παράλληλα, σε κάθε περίπτωση εντοπισμού τέτοιας μηχανής, θα ενημερώνεται εγγράφως η Υπηρεσία μας και η Διεύθυνση Μητρώου.

Τέλος, όσοι ασχολούνται με την τεχνική υποστήριξη ταμειακών μηχανών (εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι - τεχνικοί, "μεταπωλητές" κ.λ.π.) πρέπει να ελέγχουν την ταυτότητα κάθε μηχανής του συγκεκριμένου τύπου και, εφόσον
εντοπισθεί κάποια από τις απωλεθείσες, να ενημερώσουν άμεσα την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή απευθείας την Υπηρεσία μας.


Taxheaven.gr