Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: οικ. 13243/627/Φ.15/22.9.2011 Τροποποίηση ν.3325/2005

Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2011 ]
Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)
Αφορά : Προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας των επιχειρήσεων μεταποιητικών δραστηριοτήτων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες για χορήγηση βεβαίωσης έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος

Αρ. πρωτ.: οικ. 13243/627/Φ.15/22.9.2011
Τροποποίηση ν.3325/2005

Αθήνα, 22 / 09 /2011
Αρ. πρωτ. : οικ. 13243/627/Φ.15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ Α´

Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119
Ταχ. Κώδικας : 10192
Πληροφορίες :  Δρ. Στ. Παρασκευά
Τηλέφωνο : 2106965897
FAX : 2106965961
e-mail : [email protected]

Θέμα : Τροποποίηση ν.3325/2005

Σχετ. : 1. Νόμος 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) άρθρο 4 παρ. 8 α)
2. Νόμος 3734/2009 (ΦΕΚ8Α΄) άρθρο 34 παρ. 4.β.
3. Νόμος 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α΄) άρθρο 40 α)
4. Νόμος 4013/2011 (ΦΕΚ204 Α΄) άρθρο 19 παρ. 5

Σας ενημερώνουμε ότι με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στις ανωτέρω διατάξεις καταργείται η παράγραφος 8 α) του ν.3325/2005, σύμφωνα με την οποία:
«Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) χορηγούν βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος ως προς τη δραστηριότητα, στους φορείς των μονάδων οι οποίες διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, με την προϋπόθεση ότι οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας. Για τις δραστηριότητες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5, αρκεί η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο είτε της ειδικής δήλωσης της παρ. 1 του άρθρου 5 είτε της βεβαίωσης της Αδειοδοτούσας Αρχής ότι υποβλήθηκε αίτημα για την έναρξη δραστηριότητας που υπάγεται στην εν λόγω παράγραφο.»

Ως εκ τούτου προκύπτει ότι για τις μεταποιητικές δραστηριότητες σε όλη την επικράτεια που αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.3325/2005 και ν.3982/2011, ισχύουν πλέον τα κάτωθι:

1. δεν απαιτείται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή άδειας λειτουργίας των στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) προκειμένου να τους χορηγηθεί βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής επιτηδεύματος

2. παύουν να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ «Καθορισμός διαδικασιών, προϋποθέσεων, τεχνικών λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με την λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών» K1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β΄), η οποία εκδόθηκε σε εξουσιοδότηση του ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90Α΄).

Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας
Αλέξανδρος Φούρλας

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης