Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1055/13.2.1997 Διευκρινίσεις για τα νέα έντυπα δηλώσεων

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1055/13.2.1997
Διευκρινίσεις για τα νέα έντυπα δηλώσεων


ΠΟΛ.1055/13.2.1997 Διευκρινίσεις για τα νέα έντυπα δηλώσεων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 13 Φεβρουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1017844/108/Α0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ/ΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13Η)
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ & Β΄

ΠΟΛ.: 1055

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις για τα νέα έντυπα δηλώσεων.

Με αφορμή ερωτήματα που μας υποβλήθηκαν σχετικά με τη χρησιμοποίηση των νέων εντύπων δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, σας πληροφορούμε τα εξής:

Ι. Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς
Στο νέο έντυπο δήλωσης φόρου κληρονομιάς, το οποίο έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ώστε να χρησιμεύει για κάθε είδος ακινήτου, είτε αυτό βρίσκεται μέσα στο αντικειμενικό σύστημα, είτε στο μικτό σύστημα, είτε εκτός των συστημάτων αυτών, περιλαμβάνονται και στήλες (γ) "προσωρινή οικοπέδου" και (ε) "αποδοχή προσωρινής αξίας οικοπέδου".

Οι στήλες αυτές, επί του παρόντος, θα μένουν ασυμπλήρωτες, καθόσον ο θεσμός της προσωρινής αξίας του Ν.Δ.329/1974, που σήμερα ισχύει στις φορολογίες μεταβίβασης ακινήτων και δωρεών - γονικών παροχών, δεν έχει επεκταθεί ακόμη και στη φορολογία κληρονομιών, αλλά περιελήφθησαν με την προοπτική μελλοντικής επέκτασης του θεσμού αυτού, που ήδη μελετάται. Οι δηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν στήλες που θα συμπληρώνονται κατά περίπτωση, ανάλογα με την τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το κληρονομιαίο ακίνητο (εντός αντικειμενικού, εντός μικτού, εκτός αυτών).

Με τον τρόπο αυτό, η νέα δήλωση θα χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση, χωρίς να αναγκάζεσθε να αναζητείτε διαφορετική δήλωση για τα εντός αντικειμενικού και διαφορετικές για τα εντός μικτού και τα μεμονωμένα αγροτεμάχια. Ακόμη, οι ίδιες νέες δηλώσεις θα χρησιμοποιούνται και για υποθέσεις που η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε πριν από την 28.12.1996 και υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή (εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα).

ΙΙ. Δήλωση φόρου δωρεάς - Γονικής παροχής
Οι δηλώσεις δωρεών - γονικών παροχών που υπεβλήθησαν πριν την 28.12.1996 και αφορούσαν ακίνητα που υπάγονται στο μικτό σύστημα, για τα οποία έχει προσδιορισθεί η προσωρινή τιμή, αλλά δεν συντάχθηκε συμβόλαιο μέχρι 28.12.1996, παύουν να ισχύουν και πρέπει να αντικατασταθούν, γιατί η προσωρινή τιμή που έχει προσδιορισθεί περιλαμβάνει τόσο την αξία του οικοπέδου, όσο και του κτίσματος που δεν ισχύει πλέον και πρέπει στη νέα δήλωση να τεθεί προσωρινή τιμή μόνο του οικοπέδου.

Απεναντίας, οι δηλώσεις που αφορούν μόνο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο, θεωρημένες από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. με προσωρινή αξία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για συμβόλαια που θα συνταχθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία και αυτό για να μην υποχρεωθούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν νέες δηλώσεις που θα πρέπει να
διαβιβασθούν εκ νέου στις αρμό ιες Δ.Ο.Υ. για προσωρινή αξία που θα είναι η ίδια με την προηγούμενη, αλλά σε διαφορετικό έντυπο, με συνέπεια η όλη διαδικασία να αποτελεί παρακώλυση των συναλλαγών και μόνο.

Ακόμη, στις οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου δωρεάς - γονικής παροχής, στην παράγραφο 10, στην τρίτη σειρά, στη φράση "συμπληρώνεται μόνο η  στήλη ε", να διορθωθεί το στοιχείο (ε) που τέθηκε από τυπογραφικό λάθος, με το ορθό στοιχείο (ζ).

ΙΙΙ. Νέα δήλωση φόρου μεταβίβασης
Στη δεύτερη σελίδα της νέας δήλωσης Φ.Μ.Α. (θυρίδα Γ' 41α) στην προτελευταία σειρά, να μη συμπληρώνονται οι ενδείξεις "για αγροτεμάχιο χωρίς κτίσματα [1]" και "για οικόπεδο χωρίς κτίσματα [3]", που τέθηκαν από παραδρομή, επειδή για τα ακίνητα των κατηγοριών αυτών θα χρησιμοποιείται η παλαιά δήλωση.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης