ΠΟΛ.1054/11.2.1997

Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων

11 Φεβ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 11 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1006294/33/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1054

ΘΕΜΑ: “Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων”

Σας κοινοποιούμε πίνακα αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων, όπως αυτά έχουν καθοριστεί από γνωμοδοτήσεις της αρμόδιας επιτροπής για την κατάταξη οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτήρα, για ενημέρωσή σας, ενόψει της εφαρμογής των διατάξεων της περίπτωσης ιζ' της παραγρ. 5 του άρθρ. 10 του Π.Δ.186/1992, για την τήρηση του πρόσθετου βιβλίου έργων.


Taxheaven.gr