Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1062/17.2.1997 Διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1037/1997 εγκύκλιο διαταγή μας


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1062/17.2.1997
Διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1037/1997 εγκύκλιο διαταγή μας


Αθήνα 17 Φεβρουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.: 1020150/38/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΑ Β' & Γ'
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1062

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις στην ΠΟΛ. 1037/1997 εγκύκλιο διαταγή μας.

Σε συνέχεια της αριθ. 1013730/32/Γ0013/ΠΟΛ.1037/4.2.1997, με την οποία σας δώσαμε οδηγίες για την εφαρμογή του εντύπου Ε9, σας διευκρινίζουμε τα εξής:


1. Σε περίπτωση που ο εργολάβος υποσχέθηκε, με συμβολαιογραφικό προσύμφωνο, τη μεταβίβαση ακινήτου σε τρίτο και έχει παραδώσει τη χρήση του ακινήτου σ' αυτόν με ιδιαίτερη συμβολαιογραφική πράξη παράδοσης, η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μέσα σε δύο (2) μήνες από την παράδοση της χρήσης του ακινήτου, υπόχρεος για
την υποβολή του Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου αγοραστής.
Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβίβασης ακινήτου με προσύμφωνο μη εργολαβικό, υπόχρεος για την υποβολή του εντύπου Ε9 είναι ο εκ προσυμφώνου πωλητής, ανεξάρτητα αν έχει παραδοθεί η χρήση του ακινήτου στον εκ προσυμφώνου αγοραστή. Οταν στο προσύμφωνο υπάρχει ο όρος της αυτοσύμβασης και δεν έχει συνταχθεί το
οριστικό συμβόλαιο, υπόχρεος για υποβολή του Ε9 είναι ο πωλητής.

2. Στον πίνακα 1 - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ στη θέση αριθμός τέκνων θα γραφεί ο αριθμός των ανηλίκων άγαμων τέκνων, τα οποία: α) δεν έχουν ακίνητα, β) έχουν ακίνητα που έχουν περιέλθει σε αυτά από δωρεά, γονική παροχή ή αγορά. Δεν αναγράφεται, όμως, ο αριθμός των ανηλίκων άγαμων τέκνων, τα οποία έχουν ακίνητα που έχουν περιέλθει σ' αυτά από κληρονομία, κληροδοσία ή δωρεά αιτία θανάτου.

3. Στη στήλη 5 του πίνακα 1 του εσωτερικού του εντύπου, θα αναγραφεί η ένδειξη "εντός οικισμού", όταν υπάρχει ακίνητο μέσα σε οικισμό και δεν απαιτείται η αναγραφή των υπολοίπων δρόμων που το περικλείουν και ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου, π.χ. ο φορολογούμενος έχει οικόπεδο εντός οικισμού στην κοινότητα Λουτράκι Κυδωνίας στο Δήμο Χανίων. Στη στήλη 5 θα αναγράψει τη φράση "εντός οικισμού".

4. Στη στήλη 10 του εσωτερικού πίνακα 1 του εντύπου αναφέρονται οι κατηγορίες των ακινήτων.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ: Θεωρείται το κτίσμα που αποτελεί λειτουργικά μια μόνο κατοικία με τους βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, θέση στάθμευσης κ.λπ.), η οποία μπορεί να είναι σε ένα όροφο ή σε περισσότερους ορόφους (μεζονέτα, σχήμα 1) και δεν εφάπτεται με άλλο κτίσμα οριζόντια ή κάθετα στο ίδιο οικόπεδο (σχήμα 2).
Μονοκατοικίες θεωρούνται επίσης και κτίσματα σε επαφή με άλλα που ανήκουν, όμως, σε διαφορετικές κάθετες ιδιοκτησίες και πληρούν, κατά τα λοιπά, τις παραπάνω προϋποθέσεις (σχήματα 3 και 4).
Δεν θεωρούνται μονοκατοικίες οι περιπτώσεις που ακολουθούν:

α) Διώροφος οικοδομή με ισόγειο κατάστημα και 1ο όροφο κατοικία.

β) Ισόγειο διαμέρισμα που βρίσκεται σε επαφή με άλλο ισόγειο.

γ) Ισόγεια επαγγελματική στέγη που βρίσκεται σε επαφή με άλλη μονοκατοικία.

Τα πιο πάνω ισχύουν ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Θεωρούνται δύο αυτοτελείς εφαπτόμενες κατοικίες - επαγγελματικές στέγες οριζόντιες (σχήματα 2 και 3) ή κάθετες (σχήματα 1 και 4), ανεξάρτητα αν έχει συσταθεί ή όχι πράξη οριζόντιας ιδιοκτησίας, π.χ.

ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στην ίδια στήλη (10) στον κωδικό 8 δεν περιλαμβάνονται βιοτεχνίες που στερούνται οικοδομικής άδειας και άδειας λειτουργίας, οι οποίες αναγράφονται στον κωδικό 3.

5. Οταν υπάρχει μεζονέτα (εσωτερική επικοινωνία) αναγράφεται: α) στη στήλη 11 (όροφος) του πίνακα 1 (εσωτερικού του εντύπου) ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου (μεζονέτα αποτελούμενη από ισόγειο, 1ο όροφο και 2ο όροφο θα αναγραφεί ο κωδικός 2) και β) στη στήλη 12 το σύνολο των τ.μ. της μεζονέτας σε μία σειρά (ισόγειο 70μ2, 1ος όροφος 50μ2, 2ος όροφος 50μ2, σύνολο 170μ2 σε μία σειρά).

6. Δεν θεωρείται βοηθητικός χώρος ο ανοικτός χώρος της πυλωτής. Συνεπώς, οι χώροι στάθμευσης σε πυλωτή δεν θεωρούνται βοηθητικοί χώροι και δεν αναγράφονται στο Ε9.
Αντίθετα, θεωρούνται βοηθητικοί χώροι και οι αποθήκες που βρίσκονται στο ισόγειο μονοκατοικίας.

7. Σε περίπτωση που υπάρχει μονοκατοικία ή διπλοκατοικία, η οποία βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού, τότε μόνο αναγράφεται σε μία σειρά στη στήλη 15 η επιφάνεια όλων των υφισταμένων κτισμάτων που βρίσκονται στο οικόπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των κοινοχρήστων χώρων, εκτός των βοηθητικών χώρων, ανεξάρτητα ιδιοκτήτου.

8. Σε περίπτωση που υπάρχει κτίσμα με διαφορετική παλαιότητα, δηλώνεται σε ξεχωριστή σειρά. Το ίδιο ισχύει και για κτίσμα που έχει αποπερατωθεί μέρος αυτού και το υπόλοιπο είναι ημιτελές.

9. Σε περίπτωση που υπάρχει αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία (διαμέρισμα - επαγγελματική στέγη πολυκατοικίας) σε περιοχή που ισχύει το αντικειμενικό σύστημα, για διευκόλυνση των φορολογουμένων, δεν θα αναγράφεται η επιφάνεια του οικοπέδου στη στήλη 14, ούτε το ποσοστό επί του οικοπέδου που αντιστοιχεί στην οριζόντια ιδιοκτησία (στήλη 17).
Αντίθετα, όμως, σε περίπτωση που το δηλούμενο είναι κτίσμα που αποτελεί αυτοτελή οριζόντια ιδιοκτησία και βρίσκεται εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού, στις στήλες 17, 18 και 19 αναγράφεται στην ίδια σειρά, μέσα σε παρένθεση, εκτός από το ποσοστό συνιδιοκτησίας (πλήρους κυριότητας, ψιλής κυριότητας, επικαρπίας) και το ποσοστό επί του οικοπέδου που αναλογεί στη συγκεκριμένη ιδιοκτησία. Επίσης, στη στήλη 14 αναγράφεται η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου.

10. Ως μη καλλιεργήσιμες εκτάσεις θεωρούνται οι εκτάσεις που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν με οποιοδήποτε τρόπο, π.χ. βραχώδεις. Συνεπώς, αγρός που δεν έχει καλλιεργηθεί για πολλά έτη, π.χ. 20-30 χρόνια, δεν θεωρείται μη καλλιεργήσιμη έκταση, αλλά θα συμπεριληφθεί στη μονοετή καλλιέργεια.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης