ΠΟΛ.1039/4.2.1997

Παράταση προθεσμίας καταβολής του φόρου των πλανόδιων λιανοπωλητών και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορέςΣχόλια:


4 Φεβ 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1013557/199/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1039

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας καταβολής του φόρου των πλανόδιων λιανοπωλητών και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές.

Εχοντας υπόψη:
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α'), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τη διάταξη της παραγρ. 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), με την οποία καθορίζεται η προθεσμία καταβολής του φόρου των λιανοπωλητών των παραγράφων 14 και 15 του ίδιου άρθρου.

3. Την 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (ΦΕΚ 922 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες Υπουργού στους Υφυπουργούς.

4. Το γεγονός ότι οι επαγγελματικές οργανώσεις των ενδιαφερομένων επικαλούνται αδυναμία εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω του γενικότερου απεργιακού κλίματος που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα.

5. Οτι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε
1. Παρατείνεται μέχρι 26 Φεβρουαρίου 1997 η προθεσμία καταβολής του φόρου των πλανόδιων λιανοπωλητών και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές που λήγει σήμερα 31 Ιανουαρίου 1997 και που ορίζεται στην παραγρ. 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994.
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr