ΠΟΛ.1036/4.2.1997

Περιγραφή του είδους για την τήρηση του βιβλίου απογραφών ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών Β κατηγορίας (κοσμήματα, είδη αργυροχρυσοχοϊας, δίσκοι,κασσέτες, CD και συναφή)Σχόλια:


4 Φεβ 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1013480/84/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
& ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1036

ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους για την τήρηση του βιβλίου απογραφών ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της Β' κατηγορίας (κοσμήματα, είδη αργυροχρυσοχοΐας, δίσκοι, κασέτες, CD και συναφή).

Επειτα από σχετικά υπομνήματα και ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τις δυσχέρειες στην περιγραφή του είδους κατά τη σύνταξη απογραφής από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και διαθέτουν κοσμήματα (χρυσά, αργυρά κ.λπ.), είδη αργυροχρυσοχοϊας, δίσκους, κασσέτες, CD και λοιπά συναφή, παρέχεται η ευχέρεια καταγραφής των ανωτέρω ειδών με βάση τα παρακάτω κριτήρια κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι σκοπός της ευχέρειας αυτής είναι η διευκόλυνση των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν μεγάλο αριθμό ομοειδών ειδών και δε διαθέτουν λογιστική οργάνωση, αλλά και η απλοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και η αποφυγή αμφισβητήσεων για την έννοια του είδους των ανωτέρω αγαθών. Διευκρινίζεται ότι η ευχέρεια αυτή αφορά μόνο τον τρόπο καταγραφής των ειδών στο βιβλίο απογραφών και όχι άλλες περιπτώσεις (έκδοση φορολογικών στοιχείων κ.λπ.).

Ειδικότερα:
Α) Για τα κοσμήματα χωρίς πολύτιμους λίθους θα λαμβάνονται υπόψη: α) η κατηγορία (είδος) του κοσμήματος (δαχτυλίδι, βραχιόλι, καδένα, κ.λπ.), β) η καθαρότητα του περιεχομένου σ' αυτά πολύτιμου μετάλλου (π.χ. καράτια για τα χρυσά, βαθμοί για τα αργυρά κ.λπ.).

Η ποσότητα να εκφράζεται σε τεμάχια και σε συνολικό βάρος. Το σχέδιο του κοσμήματος, καθώς και τυχόν προστιθέμενες συνθετικές ή ορυκτές μη πολύτιμες πέτρες, μπορεί να μη λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο για τον καθορισμό του είδους και να γίνεται απλή μνεία. Οι προστιθέμενοι πολύτιμοι λίθοι να λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο για τον καθορισμό του είδους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

Παράδειγμα
Δακτυλίδια χρυσά Κ.14 τεμ. 20 συνολικό βάρος 200 gr.
Δακτυλίδια χρυσά Κ.14 με συνθετικές πέτρες τεμ. 5 συνολικό βάρος 250 gr.
Δακτυλίδια χρυσά Κ. 18 με μπριγιάν Κ.0,3 τεμ. 1 συνολικό βάρος 5 gr.
Δακτυλίδια χρυσά Κ. 18 με μπριγιάν Κ.0,4 τεμ. 1 συνολικό βάρος 10 gr.
Δακτυλίδια αργυρά Β.925ο τεμ. 10 συνολικό βάρος 300 gr.
Βραχιόλια χρυσά Κ. 18 τεμ 10 συνολικό βάρος 250 gr.
Βραχιόλια χρυσά Κ. 18 με συνθετικές πέτρες τεμ. 10 συνολικό βάρος 300 gr.

B) Για τα λοιπά αργυρά αντικείμενα να λαμβάνονται υπόψη: α) η κατηγορία του (είδος) όπως, μπωλ, κηροπήγιο κ.λπ., β) ο βαθμός καθαρότητας του περιεχομένου αργύρου, γ) το είδος της κατεργασίας (χειροποίητο ή μηχανής).
Η ποσότητα να εκφράζεται σε τεμάχια και συνολικό βάρος. Το σχέδιο μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για το χαρακτηρισμό του είδους.

Παράδειγμα
Μπωλ αργυρά 925ο χειροποίητα τεμ. 10 συνολικό βάρος 500 gr.
Μπωλ αργυρά 925ο μηχανής τεμ. 5 συνολικό βάρος 400 gr.
Κηροπήγια αργυρά 925ο μηχανής τεμ. 2 συνολικό βάρος 400 gr.
Κηροπήγια αργυρά 975ο μηχανής τεμ. 4 συνολικό βάρος 1000 gr.

Γ) Για τους δίσκους, κασέτες και CD να λαμβάνονται υπόψη: α) η κατηγορία του (κασέτα, δίσκος, CD), β) ο τραγουδιστής ή ο δημιουργός (συνθέτης) και γ) η τιμή αγοράς αυτών ανά κλιμάκιο 500 δρχ. (π.χ. 2.000-2.500 δρχ., 2.501-3.000 δρχ., 3.000-3.500 δρχ. κ.λπ.), ανεξάρτητα από το θέμα (τίτλο).

Παράδειγμα
Στην απογραφή της 31.12.1996 καταμετρήθηκαν:
α) 5 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 2.600 δρχ.
β) 6 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 2.800 δρχ.
γ) 4 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 3.050 δρχ.
δ) 5 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 3.100 δρχ.
ε) 7 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 3.550 δρχ.
Η επιχείρηση αυτή μπορεί να καταγράψει στο βιβλίο απογραφών.
α) Δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης (2.500-3.000) τεμ. 11
β) Δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης (3.000-3.500) τεμ. 9,
γ) Δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης (3.501-4.000) τεμ. 7.

Αποτίμηση. Διευκρινίζεται ότι, ενόψει των ανωτέρω ομαδοποιήσεων κατά την αποτίμηση της απογραφής της 31.12.1996, ως τιμή κτήσης της απογραφής της 31.12.1995 (αρχικό απόθεμα), για τη διευκόλυνση της αποτίμησης θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή των ειδών αυτών κατά την αποτίμηση της 31.12.1995, ανεξάρτητα
από τη μέθοδο αυτής.

Παράδειγμα
Απογραφή 31.12.1995


Δακτυλίδια χρυσά των 5 gr. 14 K. τεμ. 10 gr. 50 Χ 2.000 = 100.000 δρχ.
Δακτυλίδια χρυσά των 10 gr. 14 Κ. τεμ. 30 gr. 300 Χ 2.200 = 660.000 δρχ.
Δακτυλίδια χρυσά των 12 gr. 14 Κ. τεμ. 5 gr. 60 Χ 2.300 = 138.000 δρχ.


45 410 898.000

Τιμή κτήσης αποθέματος της 31.12.1995


(μετά την ομαδοποίηση)


Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ τεμ. 45 gr. 410 Χ 2.190 (1) = 898.000 δρχ.
Σημ. (1) 898.000 : 410 = 2.190, 24 στρογγ. 2.190 δρχ.

Αποτίμηση 31.12.1996


(Αρχικό απόθεμα 31.12.1995)
Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ τεμ. 45 gr. 410 X 2.190 = 898.000 δρχ.
(Αγορές 1996) Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ. τεμ. 30 gr. 300 Χ 2.350 = 705.000 δρχ.
(Απογραφή 31.12.1996) Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ τεμ. 40 gr. 400
Αποτίμηση (π.χ. με FIFO)
Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ. τεμ. 40 gr. 400 ---- 100 X 2.190 = 219.000
¦
L--- 300 X 2.350 = 705.000


Taxheaven.gr