Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1036/4.2.1997 Περιγραφή του είδους για την τήρηση του βιβλίου απογραφών ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών Β κατηγορίας (κοσμήματα, είδη αργυροχρυσοχοϊας, δίσκοι,κασσέτες, CD και συναφή)


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-02-1997 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1036/4.2.1997
Περιγραφή του είδους για την τήρηση του βιβλίου απογραφών ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών Β κατηγορίας (κοσμήματα, είδη αργυροχρυσοχοϊας, δίσκοι,κασσέτες, CD και συναφή)


Αθήνα 4 Φεβρουαρίου 1997
Αρ.Πρωτ.: 1013480/84/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
& ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1036

ΘΕΜΑ: Περιγραφή του είδους για την τήρηση του βιβλίου απογραφών ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών της Β' κατηγορίας (κοσμήματα, είδη αργυροχρυσοχοΐας, δίσκοι, κασέτες, CD και συναφή).

Επειτα από σχετικά υπομνήματα και ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με τις δυσχέρειες στην περιγραφή του είδους κατά τη σύνταξη απογραφής από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β' κατηγορίας και διαθέτουν κοσμήματα (χρυσά, αργυρά κ.λπ.), είδη αργυροχρυσοχοϊας, δίσκους, κασσέτες, CD και λοιπά συναφή, παρέχεται η ευχέρεια καταγραφής των ανωτέρω ειδών με βάση τα παρακάτω κριτήρια κατά περίπτωση. Σημειώνεται ότι σκοπός της ευχέρειας αυτής είναι η διευκόλυνση των ανωτέρω επιχειρήσεων, οι οποίες διαθέτουν μεγάλο αριθμό ομοειδών ειδών και δε διαθέτουν λογιστική οργάνωση, αλλά και η απλοποίηση των ελεγκτικών διαδικασιών, καθώς και η αποφυγή αμφισβητήσεων για την έννοια του είδους των ανωτέρω αγαθών. Διευκρινίζεται ότι η ευχέρεια αυτή αφορά μόνο τον τρόπο καταγραφής των ειδών στο βιβλίο απογραφών και όχι άλλες περιπτώσεις (έκδοση φορολογικών στοιχείων κ.λπ.).

Ειδικότερα:
Α) Για τα κοσμήματα χωρίς πολύτιμους λίθους θα λαμβάνονται υπόψη: α) η κατηγορία (είδος) του κοσμήματος (δαχτυλίδι, βραχιόλι, καδένα, κ.λπ.), β) η καθαρότητα του περιεχομένου σ' αυτά πολύτιμου μετάλλου (π.χ. καράτια για τα χρυσά, βαθμοί για τα αργυρά κ.λπ.).

Η ποσότητα να εκφράζεται σε τεμάχια και σε συνολικό βάρος. Το σχέδιο του κοσμήματος, καθώς και τυχόν προστιθέμενες συνθετικές ή ορυκτές μη πολύτιμες πέτρες, μπορεί να μη λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο για τον καθορισμό του είδους και να γίνεται απλή μνεία. Οι προστιθέμενοι πολύτιμοι λίθοι να λαμβάνονται υπόψη ως κριτήριο για τον καθορισμό του είδους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα.

Παράδειγμα
Δακτυλίδια χρυσά Κ.14 τεμ. 20 συνολικό βάρος 200 gr.
Δακτυλίδια χρυσά Κ.14 με συνθετικές πέτρες τεμ. 5 συνολικό βάρος 250 gr.
Δακτυλίδια χρυσά Κ. 18 με μπριγιάν Κ.0,3 τεμ. 1 συνολικό βάρος 5 gr.
Δακτυλίδια χρυσά Κ. 18 με μπριγιάν Κ.0,4 τεμ. 1 συνολικό βάρος 10 gr.
Δακτυλίδια αργυρά Β.925ο τεμ. 10 συνολικό βάρος 300 gr.
Βραχιόλια χρυσά Κ. 18 τεμ 10 συνολικό βάρος 250 gr.
Βραχιόλια χρυσά Κ. 18 με συνθετικές πέτρες τεμ. 10 συνολικό βάρος 300 gr.

B) Για τα λοιπά αργυρά αντικείμενα να λαμβάνονται υπόψη: α) η κατηγορία του (είδος) όπως, μπωλ, κηροπήγιο κ.λπ., β) ο βαθμός καθαρότητας του περιεχομένου αργύρου, γ) το είδος της κατεργασίας (χειροποίητο ή μηχανής).
Η ποσότητα να εκφράζεται σε τεμάχια και συνολικό βάρος. Το σχέδιο μπορεί να μη λαμβάνεται υπόψη ως κριτήριο για το χαρακτηρισμό του είδους.

Παράδειγμα
Μπωλ αργυρά 925ο χειροποίητα τεμ. 10 συνολικό βάρος 500 gr.
Μπωλ αργυρά 925ο μηχανής τεμ. 5 συνολικό βάρος 400 gr.
Κηροπήγια αργυρά 925ο μηχανής τεμ. 2 συνολικό βάρος 400 gr.
Κηροπήγια αργυρά 975ο μηχανής τεμ. 4 συνολικό βάρος 1000 gr.

Γ) Για τους δίσκους, κασέτες και CD να λαμβάνονται υπόψη: α) η κατηγορία του (κασέτα, δίσκος, CD), β) ο τραγουδιστής ή ο δημιουργός (συνθέτης) και γ) η τιμή αγοράς αυτών ανά κλιμάκιο 500 δρχ. (π.χ. 2.000-2.500 δρχ., 2.501-3.000 δρχ., 3.000-3.500 δρχ. κ.λπ.), ανεξάρτητα από το θέμα (τίτλο).

Παράδειγμα
Στην απογραφή της 31.12.1996 καταμετρήθηκαν:
α) 5 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 2.600 δρχ.
β) 6 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 2.800 δρχ.
γ) 4 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 3.050 δρχ.
δ) 5 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 3.100 δρχ.
ε) 7 δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης 3.550 δρχ.
Η επιχείρηση αυτή μπορεί να καταγράψει στο βιβλίο απογραφών.
α) Δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης (2.500-3.000) τεμ. 11
β) Δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης (3.000-3.500) τεμ. 9,
γ) Δίσκοι δημιουργού Α τιμή κτήσης (3.501-4.000) τεμ. 7.

Αποτίμηση. Διευκρινίζεται ότι, ενόψει των ανωτέρω ομαδοποιήσεων κατά την αποτίμηση της απογραφής της 31.12.1996, ως τιμή κτήσης της απογραφής της 31.12.1995 (αρχικό απόθεμα), για τη διευκόλυνση της αποτίμησης θα λαμβάνεται υπόψη η μέση τιμή των ειδών αυτών κατά την αποτίμηση της 31.12.1995, ανεξάρτητα
από τη μέθοδο αυτής.

Παράδειγμα
Απογραφή 31.12.1995


Δακτυλίδια χρυσά των 5 gr. 14 K. τεμ. 10 gr. 50 Χ 2.000 = 100.000 δρχ.
Δακτυλίδια χρυσά των 10 gr. 14 Κ. τεμ. 30 gr. 300 Χ 2.200 = 660.000 δρχ.
Δακτυλίδια χρυσά των 12 gr. 14 Κ. τεμ. 5 gr. 60 Χ 2.300 = 138.000 δρχ.


45 410 898.000

Τιμή κτήσης αποθέματος της 31.12.1995


(μετά την ομαδοποίηση)


Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ τεμ. 45 gr. 410 Χ 2.190 (1) = 898.000 δρχ.
Σημ. (1) 898.000 : 410 = 2.190, 24 στρογγ. 2.190 δρχ.

Αποτίμηση 31.12.1996


(Αρχικό απόθεμα 31.12.1995)
Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ τεμ. 45 gr. 410 X 2.190 = 898.000 δρχ.
(Αγορές 1996) Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ. τεμ. 30 gr. 300 Χ 2.350 = 705.000 δρχ.
(Απογραφή 31.12.1996) Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ τεμ. 40 gr. 400
Αποτίμηση (π.χ. με FIFO)
Δακτυλίδια χρυσά των 14 Κ. τεμ. 40 gr. 400 ---- 100 X 2.190 = 219.000
¦
L--- 300 X 2.350 = 705.000

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης