Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 38/30.8.2011 Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 38/30.8.2011
Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλισμένο

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 38/30.8.2011 Παρακράτηση οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών σε υπό συνταξιοδότηση ασφαλι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΘΗΝΑ, 30/ 08/ 2011
Αρ. πρωτ. ΔΙΠΣΥΝ /Φ1/ 1 /68750

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. ΦΑΓΚΡΑ
ΤΗΛ.: 210.5274375
FAX: 210.5220.504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΥΠΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ
ΣΧΕΤ: ΤΟ ΑΡΘΡ. 43 ΤΟΥ Ν. 3996/2011

Με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ.89/10 γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ. 61 του Ν. 3863/2010, οι οποίες τροποποίησαν τις διατάξεις του αρθρ. 19 του Ν. 3833/2010 και παρείχαν τη δυνατότητα σε ασφαλισμένους του Οργανισμού να συνταξιοδοτηθούν αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνούσε το ύψος των είκοσι (20) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά για καθέναν ασφαλιστικό Οργανισμό.

Το ποσό αυτό προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη καθυστέρησης συμψηφιζόταν ή παρακρατούνταν από το ποσό της σύνταξης σε ίσες μηνιαίες δόσεις οι οποίες δεν μπορούσε να είναι περισσότερες από σαράντα (40).

Με τις διατάξεις του αρθρ. 43 του Ν. 3996/2011 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 170/Α/05-08-2011 τροποποιείται η ανωτέρω διάταξη και πλέον παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης αν το οφειλόμενο ποσό εισφορών δεν ξεπερνά το ύψος των τριάντα (30) μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων λόγω γήρατος κάθε ασφαλιστικού Οργανισμού, προσαυξημένο με τα αναλογούντα πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις και μέχρι του ποσού των 15.000 Ευρώ, το οποίο θα παρακρατείται από τη σύνταξη σε ίσες μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 40, από τον πρώτο μήνα απονομής της σύνταξης.

Στο σημείο αυτό εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το ποσό των 30 κατωτάτων ορίων θα υπολογίζεται πλέον μόνο με το κατώτατο όριο λόγω γήρατος για όλες τις κατηγορίες συντάξεων ( γήρατος – αναπηρίας – θανάτου).

Για την είσπραξη ποσού που τυχόν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο θα ακολουθείται η γνωστή διαδικασία του αρθρ. 6 του Π.Δ. 258/83.

Η νέα διάταξη έχει εφαρμογή σε αιτήματα συνταξιοδότησης:

І) Που υποβλήθηκαν και θα υποβάλλονται από 5/8/2011 και έπειτα

ІІ) Που υποβλήθηκαν πριν την 5/8/2011, βρίσκονται σε εκκρεμότητα και δεν έχει γνωστοποιηθεί οφειλή

ІІІ) Που υποβλήθηκαν πριν την 5/8/2011, γνωστοποιήθηκε στους υποψήφιους συνταξιούχους η οφειλή που προέκυψε με τις προϊσχύουσες διατάξεις, δεν εξοφλήθηκε και δεν έχει παρέλθει μέχρι την ψήφιση του νόμου 3996/2011 η προθεσμία των δύο μηνών. Στην περίπτωση αυτή τα αρμόδια τμήματα – κατόπιν σχετικού ελέγχου – θα πρέπει:

α) να προβούν στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων όταν διαπιστωθεί ότι το οφειλόμενο ποσό που έχει γνωστοποιηθεί υπολείπεται του ποσού των 30 κατωτάτων ορίων ενημερώνοντας τους ενδιαφερόμενους ή

β) στις περιπτώσεις που το ποσό οφειλής υπερβαίνει το ανωτέρω όριο θα πρέπει να κοινοποιηθεί εκ νέου σχετικό έγγραφο προς τους υποψήφιους συνταξιούχους με ρύθμιση του οφειλόμενου ποσού βάσει των διατάξεων του Ν. 3996/2011, θέτοντας νέα δίμηνη προθεσμία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
α.α.
Φ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης