Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ: Δ18Α 5032442 ΕΞ 2011/25.7.2011 Σχετικά με τον έλεγχο των ναυλοσυμφώνων κατά τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α') και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ξένης σημαίας με αφορολόγητο καύσιμο (πετρέλαιο ναυτιλίας).


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-08-2011 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αρ. Πρωτ: Δ18Α 5032442 ΕΞ 2011/25.7.2011
Σχετικά με τον έλεγχο των ναυλοσυμφώνων κατά τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α') και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ξένης σημαίας με αφορολόγητο καύσιμο (πετρέλαιο ναυτιλίας).


Αθήνα, 25 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ: Δ18Α 5032442 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 18η ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 - Αθήνα
Πληροφορίες : Ελένη Μυλωνά
Τηλέφωνο : 210 69 87 504

5032442
E-mail :d18a@2001 .syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον έλεγχο των ναυλοσυμφώνων κατά τον εφοδιασμό των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/1999 (ΦΕΚ 211/Α') και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων ξένης σημαίας με αφορολόγητο καύσιμο (πετρέλαιο ναυτιλίας).

Σχετ.: α)Οι με αριθμ. πρωτ. Δ18Α 5032302 ΕΞ 2010/28.7.2010 και 5003424/122/Α0018/13.03.2009 διαταγές της υπηρεσίας μας
β) Η με αριθμ. πρωτ. Ε. 180/10/Α0018/22.02.2002 όμοια.
Με αφορμή ερωτήματα τελωνειακών αρχών αναφορικά με τον έλεγχο των όρων των ναυλοσυμφώνων κατά τον εφοδιασμό των ανωτέρω σκαφών με αφορολόγητο καύσιμο και σε συνέχεια των α) ανωτέρω σχετικών - στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') και της διαδικασίας που ορίζεται με το άρθρο 18 της αριθμ. Τ. 1940/41/14.4.2003 ΑΥΟΟ (ΦΕΚ 516/Β') και με τη β) ανωτέρω σχετική διαταγή - και με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα αυτόν βάσει του σχετικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Όπως έχει επισημανθεί με τις α) ανωτέρω σχετικές διαταγές της υπηρεσίας μας αναφορικά με την επιστροφή του ΕΦΚ των καυσίμων που παραδίδονται στα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/1999, τα αρμόδια τελωνεία επιστροφής του φόρου οφείλουν να προβαίνουν στην έκδοση των σχετικών αποφάσεων επιστροφής, εφόσον από τους επιμέρους όρους του ναυλοσυμφώνου, τους οποίους η τελωνειακή αρχή οφείλει να εξετάζει, προκύπτει ρητά ότι το κόστος του καυσίμου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ο ΕΦΚ, έχει καταβληθεί από τον πλοιοκτήτη/εκναυλωτή του σκάφους, ο οποίος χρησιμοποιεί το σκάφος για εμπορικούς σκοπούς - και συνεπώς συνιστά δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 παράγραφος 1β) του ν. 2960/2001 - και όχι από τον ναυλωτή, ο οποίος χρησιμοποιεί το σκάφος για ιδιωτική αναψυχή και συνεπώς μη δικαιούχο πρόσωπο.

Κατόπιν των ανωτέρω τονίζουμε ότι αντίστοιχα και νια την περίπτωση του εφοδιασμού των επαννελματικών πλοίων αναψυχής του ν. 2743/99 με αφορολόνητο καύσιμο (πετρέλαιο ναυτιλίας), για τη νόμιμη χορήγηση από την αρμόδια τελωνειακή αρχή της αιτούμενης κάθε φορά ποσότητας αφορολόγητου καυσίμου, θα πρέπει προηγουμένως να εξετάζεται, μεταξύ των λοιπών προβλεπόμενων με την ως άνω ΑΥΟΟ όρων και δικαιολογητικών (άρθρο 18 παρ. 2 περ. ζ') και ο επιμέρους σχετικός όρος του ναυλοσυμφώνου και να προκύπτει ρητά βάσει αυτού ότι το κόστος του καυσίμου καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη/εκναυλωτή του σκάφους, δικαιούχο της απαλλαγής από τον ΕΦΚ πρόσωπο. Ομοίως και νια τα επαννελματικά τουριστικά πλοία με ξένη σημαία πλην αυτών του ν. 2743/99, θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά ο σχετικός με το κόστος του καυσίμου όρος του ναυλοσυμφώνου -
δικαιολογητικό προβλεπόμενο με τη β) ανωτέρω σχετική διαταγή- Υια ΤΠ διαπίστωση της επαγγελματικής ΧΡΠσΠζ του σκάφους, προκειμένου να τύχει απαλλαγής το πρόσωπο που αποδεδειγμένα χρησιμοποιεί το σκάφος για εμπορικούς σκοπούς.

Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή, βάσει του συγκεκριμένου όρου του ναυλοσυμφώνου των ανωτέρω κατηγοριών πλοίων, το κόστος του καυσίμου καλύπτεται από το ναυλωτή, η εν λόγω αιτηθείσα ατέλεια καυσίμου δεν θα δύναται να χορηγηθεί.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΕΤΡΑΚΗ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης