1012216/10089/Β0012/31.1.1997

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου υπεραξίας των ακινήτωνΣχόλια:


31 Ιαν 1997

Taxheaven.gr


Παράταση προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φόρου υπεραξίας των ακινήτων 1012216/10089/Β0012/31.1.1997

Εχοντας υπόψη κ.λπ. αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε μέχρι 10 Φεβρουαρίου 1997 την προθεσμία υποβολής δήλωσης φόρου υπεραξίας, της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του Ν.2065/1992, σχετικά με την αναπροσαρμογή γηπέδων και κτιρίων των επιχειρήσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr