Live Search Results

Αριθμ. πρωτ.: Κ1-1471/19.5.2011

Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-07-2011 ]
Αριθμ. πρωτ.: Κ1-1471/19.5.2011
Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.

Κατηγορία: Λοιπά

Αθήνα, 19- 05- 2011
Αριθμ. Πρωτ. : Κ1-1471

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20
Ταχ. Κώδικας : 101 81
Πληροφορίες :
Τηλέφωνο : 210 38 93 303


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την καταχώρηση εταιρειών στο Γ.Ε.ΜΗ.
ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. Δ.Υ./12-5-2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΑΣ

Σε απάντηση του ως άνω εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 της ΚΥΑ με αριθμ. Πρωτ. K1-802/23.3.2011, για εταιρείες που συστήνονται μετά τις 4-4-2011 μέσω Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.), για ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ η Υ.Μ.Σ. διαβιβάζει ηλεκτρονικά ή με τηλεομοιοτυπία την εκδοθείσα βεβαίωση ολοκλήρωσης της διαδικασίας σύστασης στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία, ενώ εντός δεκαπέντε εργασίμων ημερών ακολουθεί η διαβίβαση έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της εταιρείας. Σύμφωνα με την παράγραφο 15 του άρθρου 13 του Ν.3853/2010, οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρησης στα Μητρώα ή Βιβλία προσωπικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης, τα οποία διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων. Η διαβίβαση των ανωτέρω στοιχείων-εγγράφων σ' αυτά εξυπηρετεί την υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στον τρόπο καταχώρησής τους στα ως άνω σχετικά Μητρώα ή Βιβλία εταιρειών που τηρείτε, δηλαδή αν θα πάρουν αύξοντα αριθμό όπως οι λοιπές εταιρείες (που έχουν συσταθεί πριν τις 4-4-2011) ή όχι, κρίνουμε ότι αρμόδιο για γνωμοδότηση είναι το εποπτεύον Υπουργείο Δικαιοσύνης.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.3419/2005 και των παραγράφων Α και Β της εγκυκλίου Κ2- 3144/30.3.2011, για εταιρείες που συστάθηκαν μετά την 4-4-2011 και έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. είναι ερμόδιες για την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώρηση, μεταβολή ή διαγραφή, καθώς και αποκλειστικά αρμόδιες για την καταχώρησή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.. Συνεπώς προβαίνουν στις σχετικές ενέργειες σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω άρθρου του Ν.3419/2005. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3419/2005, περί των δημοσιεύσεων στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και μέχρι την πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος, υφίσταται υποχρέωση των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. για τη διαβίβαση των σχετικών πράξεων στα κατά τόπους αρμόδια Πρωτοδικεία.   


3. Για εταιρείες που συστάθηκαν μετά την 4-4-2011 και καταχωρήθηκαν στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν.3419/2005 και του άρθρου 14 της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011, οποιαδήποτε πιστοποιητικά μεταβολών εκδίδονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

4. Για προσωπικές εταιρείας και ΕΠΕ που συστάθηκαν είτε πριν είτε μετά από την 4-4-2011, και στην πορεία αλλάζουν σε οποιαδήποτε νομική μορφή, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου Γ της εγκυκλίου Κ2-3332/4.4.2011, η αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. παραλαμβάνει σχετική αίτηση καταχώρησης σε αυτό συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, τα ελέγχει η ίδια ή τα διαβιβάζει για έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία Περιφερειακής Ενότητας όπου απαιτείται σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, και εν συνεχεία καταχωρεί την εν λόγω εταιρεία στο Γ.Ε.Μ.Η.

Ο Διευθυντής
Γ.Δημητρακόπουλος

Σχετικές επίκαιρες αποφάσεις

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Λοιπά

Σχετικές ειδήσεις άρθρα

Related from Links


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories