Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1103778 ΕΞ 20.7.2011 Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2011 ]
Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Αρ. πρωτ.: Δ16Α 1103778 ΕΞ 20.7.2011
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2011
Αρ. Πρωτ.: Δ16Α 1103778 ΕΞ 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
Τμήμα : Α’

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα
Tηλέφωνο: 210 3635963, 3635480
FAX: 210 3635077

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ – ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΘΕΜΑ : Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών.
Σχετ. η εγκύκλιός μας ΠΟΛ.1136/7.10.2010

Σας γνωστοποιούμε τις αλλαγές που επήλθαν με την Α.Υ.Ο Δ16Α 1093861 ΕΞ 4.7.2011, ΦΕΚ 1593, τ.Β’/05.07.2011 για την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 14 ν.3888/2010 (ΦΕΚ 175, τ. Α’/2010) των βεβαιωμένων, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2010, οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή μη) προς το Δημόσιο.

Η τροποποίηση της ρύθμισης αυτής κρίθηκε απαραίτητη, λόγω της οικονομικής κρίσης και της αδυναμίας πολλών επιχειρήσεων να υπαχθούν με τους όρους της αρχικής ρύθμισης και αφορά στα εξής:

- παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής σε αυτή με την καταβολή μίας μόνο δόσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στα προγράμματα δόσεων των περιπτώσεων β' - στ' της παρ. 1 του άρθρου 14 της ρύθμισης του ν.3888/2010, λαμβανομένων υπόψη και των ελαχίστων ποσών μηνιαίων δόσεων (π.χ. τον Ιούλιο δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα από 1 μέχρι 36 μηνιαίες δόσεις, τον Αύγουστο δυνατότητα υπαγωγής σε πρόγραμμα από 1 μέχρι 35 μηνιαίες δόσεις κ.ο.κ.).

- Θα εξακολουθήσει να παρέχεται η δυνατότητα στον οφειλέτη, ο οποίος για οποιοδήποτε λόγο απωλέσει τη ρύθμιση, να επανενταχθεί για το εναπομείναν ποσό στα προγράμματα αυτής, κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

- Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση θα χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 ν. 1882/1990, όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην Α.Υ.Ο. 1109793/6134-11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999 (ΦΕΚ 2134, τ.Β’), όπως ισχύει.

Παρακαλείσθε όπως προβείτε σε άμεση επικοινωνία, τηλεφωνικά ή με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, με τους οφειλέτες του Δημοσίου αρμοδιότητάς σας (κατά προτίμηση η προσωπική σας τηλεφωνική επικοινωνία κρίνεται πιο αποτελεσματική ή εναλλακτικά μέσω ειδικού συνεργείου που θα συστήσετε), τους οποίους πρέπει να ενημερώσετε για τις δυνατότητες που τους παρέχει η εν λόγω τροποποιηθείσα ρύθμιση, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της ανταπόκρισής τους, στοχεύοντας στην αύξηση των εσόδων του Κράτους.

Θα ακολουθήσει άμεσα και η αποστολή οδηγιών από τη Δ-30 σχετικά με τις προσαρμογές των υποσυστημάτων Δικαστικού και Εσόδων του πληροφοριακού συστήματος TAXIS.

Τέλος, για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας δυνατοτήτων της τροποποιημένης ρύθμισης ανά μήνα υποβολής αίτησης, για τον οποίο θα ζητάτε τυχόν διευκρινίσεις από την αρμόδια Υπηρεσία του TAXIS..
Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
Ι. Καπελέρης

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της ΓραμματείαςΠΙΝΑΚΑΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ν.3888/2010 ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

 

Ανώτερο πλήθος δόσεων και ποσοστό έκπτωσης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

ανά <τύπο ρύθμισης>

Τρέχων μήνας

-90% Τύπος <4079>

-80% Τύπος <4081>

-70% Τύπος <4083>

-50% Τύπος <4085>

7ος/2011

3

15

27

36

8ος/2011

2

14

26

35

9ος/2011

1

13

25

34

10ος/2011

 

12

24

33

11ος/2011

 

11

23

32

12ος/2011

 

10

22

31

1ος/2012

 

9

21

30

2ος/2012

 

8

20

29

3ος/2012

 

7

19

28

4ος/2012

 

6

18

27

5ος/2012

 

5

17

26

6ος/2012

 

4

16

25

7ος/2012

 

3

15

24

8ος/2012

 

2

14

23

9ος/2012

 

1

13

22

10ος/2012

 

 

12

21

11ος/2012

 

 

11

20

12ος/2012

 

 

10

19

1ος/2013

 

 

9

18

2ος/2013

 

 

8

17

3ος/2013

 

 

7

16

4ος/2013

 

 

6

15

5ος/2013

 

 

5

14

6ος/2013

 

 

4

13

7ος/2013

 

 

3

12

8ος/2013

 

 

2

11

9ος/2013

 

 

1

10

10ος/2013

 

 

 

9

11ος/2013

 

 

 

8

12ος/2013

 

 

 

7

1ος/2014

 

 

 

6

2ος/2014

 

 

 

5

3ος/2014

 

 

 

4

4ος/2014

 

 

 

3

5ος/2014

 

 

 

2

6ος/2014

 

 

 

1Τα ελάχιστα όρια των αρχικών διατάξεων είναι ανάλογα των νέων δόσεων.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης