ΠΟΛ.1013/15.1.1997

Κοινοποίηση ορθής επανάληψης σελίδων, 7, 14 και 27 της αριθ.1129488/478/Γ0013/ΠΟΛ.1313/3.12.1996 απόφασης του κ. Υπουργού ΟικονομικώνΣχόλια:


15 Ιαν 1997

Taxheaven.gr
 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 1997
Αριθμ. Πρωτ.1004671/10/Γ0013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (13η)
ΤΜΗΜΑ Γ'

ΠΟΛ.: 1013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορθής επανάληψης σελίδων 1205, 1208 και 1216 της αριθ. 1129488/478/Γ0013/3.12.1996 ΠΟΛ. 1313 απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομικών.

Σας κοινοποιούμε σε ορθή επανάληψη τις σελίδες αριθ. 7, 14 και 27 της με αριθμό 1129488/478/Γ0013/ΠΟΛ.1313/3.12.1991, απόφασης του κ. Υπουργού Οικονομικών που αφορά τον καθορισμό τιμών εκκίνησης ελάχιστου κόστους οικοδομών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας κτισμάτων ακινήτων με αντικειμενικά κριτήρια σύμφωνα με το άρθρο 41α του Ν.1249/1982.


Taxheaven.gr