Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1147/8.7.2011 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος των ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και της Τσεχίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους

Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1147/8.7.2011
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος των ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και της Τσεχίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους

ΠΟΛ.1147/8.7.2011 Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος των ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 8/07/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ & ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ VIES
Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κωδ.:106 72 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Α. Μπουζουνιεράκη
Τηλέφωνο:210-3646227
FAX:210-3616754
E-mail: [email protected]

Β. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
Δ/ΝΣΗ 17η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.:10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Χ. Γεώργα
Τηλέφωνο:210-6987481
FAX:210-6987489
E-mail: [email protected]

ΠΟΛ 1147

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Παραρτήματος των ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 και 1099599/8432/1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας της Ρουμανίας και της Τσεχίας και τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης σε περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους.

Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας σχετικά με τιμολόγια πώλησης μεταχειρισμένων οχημάτων που εκδίδονται από επιχειρήσεις εγκαταστημένες στη Ρουμανία και την Τσεχία και προς διευκόλυνση του ελέγχου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με την ΕΔΥΟ 1099599/8432/1745/Δ0014/ΠΟΛ.1116/19.10.2007 συμπληρώθηκε το συνημμένο παράρτημα της ΕΔΥΟ 1071947/3632/4075/0014/ΠΟΛ.1050/11.2.2000 με τις διατάξεις της εσωτερικής νομοθεσίας των κρατών μελών που είχαν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1/5/2004 και 1/1/2007 και με τις ενδείξεις στα τιμολόγια πώλησης, στις περιπτώσεις πωλήσεων μεταχειρισμένων οχημάτων με το κανονικό καθεστώς των ενδοκοινοτικών συναλλαγών και με το ειδικό καθεστώς φορολογίας του περιθωρίου κέρδους, με  εξαίρεση τη Ρουμανία και την Τσεχία που δεν είχαν γνωστοποιήσει τις πληροφορίες αυτές.

Κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ρουμανίας και της Τσεχίας συμπληρώνεται το προαναφερόμενο παράρτημα με τις απαντήσεις που λάβαμε από αυτά τα κράτη μέλη.

Παρακαλούμε για την πιστή τήρηση των οδηγιών της ΠΟΛ.1050/11.2.2000 Δ.Υ.Ο.

Ο Γενικός Γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων
I. ΚαπελέρηςΠΑΡAPT

HMA

ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

(7η οδηγία 94/5/ΕΟΚ)

Άρθρο 26α-Β-3 της οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Άρθρο 28γ-Α της 6ης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Η ΛΕΞΗ «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

ΣΤ

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Άρθρο 152Λ2 του φορολογικού κώδικα

"art. 152Λ2 din Codul

Fiscal al Romaniei"

ή

"art 313, 326, 333 din Directiva

Consiliului nr. 2006/112/EC"

ή

"regimul special al bunurilor second-hand"

ή

"marja profitului"

ή

οποιαδήποτε αναφορά ότι εφαρμόζεται το ειδικό καθεστώς του περιθωρίου κέρδους

Άρθρο 143 (1) του φορολογικού κώδικα

"livrare scutita de TVA"

ή

"art. 143 (1) din Codul

Fiscal al Romaniei"

ή

"art 138(1) din Directiva

Consiliului nr.2006/112/EC" ή

οποιαδήποτε αναφορά ότι πρόκειται για παράδοση απαλλασσόμενη από το ΦΠΑ

FACTURA

ΤΣΕΧΙΑ

Άρθρο 90 του νόμου ΦΠΑ 235/2004 όπως τροποποιήθηκε

"Vystaveno ve zvlastim rezimu die §90 zakona 235/2004 Sb. ο dani z pridane hodnoty ve zneni pozdejsich predpisu."

Άρθρο 64 του νόμου ΦΠΑ 235/2004 όπως τροποποιήθηκε

"Plneni osvobozene od dane die §64 zakona 235/2004 Sb. ο dani z pridane hodnoty ve zneni pozdejsich predpisu."

DANOVY DOKLAD

ή

FAKTURA


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης