ΠΟΛ.1002/2.1.1997

Τόκος των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχώνΣχόλια:


2 Ιαν 1997

Taxheaven.gr
Αθήνα 2 Ιανουαρίου 1997
Αριθ.Πρωτ.:1136696/11788/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 03/01/1997/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων) σχετ. 1136102
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1002

ΘΕΜΑ: Τόκος των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων φόρων κληρονομιών-δωρεών- γονικών παροχών.

Σας πληροφορούμε ότι με το αριθ. 40519/5899/20.12.1996 έγγραφο της Διεύθυνσης Αποταμίευσης του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου έγινε γνωστό στα κατά τόπους Καταστήματα και Γραφεία αυτού ότι από 1 Ιανουαρίου 1997 μειώθηκε το ετήσιο επιτόκιο απλών καταθέσεων ταμιευτηρίου και ορίστηκε σε ποσοστό 12%. Κατά συνέπεια και επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθορυ 82 του Ν.Δ.118/1973, όπως ισχύουν σήμερα, μετά την αντικατάστασή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 5 του Ν.2187/1994, οι εξαμηνιαίες και οι τριμηνιαίες δόσεις των φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών επιβαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με το επιτόκιο καταθέσων ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, σας πληροφορούμε ότι επί των δόσεων αυτών που λήγουν από 1η Ιανουαρίου 1997 και μετά θα υπολογίζετε το ποσό του αναλογούντος τόκου με επιτόκιο 12% ετησίως, ήτοι με 6% ανά εξάμηνο και 3% ανά τρίμηνο. Για διευκόλυνσή σας στον υπολογισμό του επιτοκίου των εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων δόσεων των φόρων κληρονομιών - δωρεών - γονικών παροχών, παραθέτουμε πίνακα με τις μεταβολές του επιτοκίου ταμιευτηρίου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από 1.1.1974 μέχρι σήμερα:

 1. Από 01.01.1974 μέχρι 31.12.1976 ποσοστό 5% ετησίως ή 2,5% το εξάμηνο
 2. Από 01.01.1977 μέχρι 19.06.1978 ποσοστό 7,5% ετησίως ή 3,75% το εξάμηνο
 3. Από 20.06.1978 μέχρι 31.01.1979 ποσοστό 10,5% ετησίως ή 5,25% το εξάμηνο
 4. Από 01.02.1979 μέχρι 31.08.1979 ποσοστό 10% ετησίως ή 5% το εξάμηνο
 5. Από 01.09.1979 μέχρι 14.02.1984 ποσοστό 14% ετησίως ή 7% το εξάμηνο
 6. Από 15.02.1984 μέχρι 03.07.1988 ποσοστό 15,5% ετησίως ή 7,75% το εξάμηνο
 7. Από 04.07.1988 μέχρι 31.03.1990 ποσοστό 15% ετησίως ή 7,5% το εξάμηνο
 8. Από 01.04.1990 μέχρι 05.07.1990 ποσοστό 16,5% ετησίως ή 8,25% το εξάμηνο
 9. Από 06.07.1990 μέχρι 07.02.1994 ποσοστό 18,5% ετησίως ή 9,25% το εξάμηνο
 10. Από 07.02.1994 μέχρι 31.12.1994 ποσοστό 18,5% ετησίως ή 9,25% ανά εξάμηνο ή 4,625% ανά τρίμηνο
 11. Από 01.01.1995 μέχρι 30.06.1995 ποσοστό 16,5% ετησίως ή 8,25% ανά εξάμηνο ή 4,125% ανά τρίμηνο
 12. Από 01.07.1995 μέχρι 31.12.1995 ποσοστό 15% ετησίως ή 7,5% ανά εξάμηνο ή 3,75% ανά τρίμηνο
 13. Από 01.01.1996 μέχρι 31.08.1996 ποσοστό 14% ετησίως ή 7% ανά εξάμηνο ή 3,5% ανά τρίμηνο
 14. Από 01.09.1996 μέχρι 31.12.1996 ποσοστό 13% ετησίως ή 6,5% ανά εξάμηνο ή 3,25% ανά τρίμηνο
 15. Από 01.01.1997 και μετά ποσοστό 12% ετησίως ή 6% ανά εξάμηνο ή 3% ανά τρίμηνο

Taxheaven.gr