Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/87/20.5.2011

Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την διαχείριση περιπτώσεων για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση)

20 Μάι 2011

Taxheaven.gr
Αθήνα 20/5/2011
Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/87

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 256 - 258 - 259
210 52 15 245-247
FAX: 210 52 23 228
Ε - mail: [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση οδηγιών αναφορικά με την διαχείριση περιπτώσεων για τις οποίες διαπιστώνεται ότι έχουν υποβληθεί Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου το περιεχόμενο των οποίων δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση (εικονική ασφάλιση)»
ΣΧΕΤ.: Το Γ.Ε.: Ε41/42/7-2-2011.

Με το προαναφερόμενο σχετικό, για τις περιπτώσεις που αναφέρονται σε αυτό , δίδονται οδηγίες σχετικά με διαδικασία η οποία πρέπει να ακολουθείται και μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:

« Θα σχηματίζεται σχετικός φάκελος ο οποίος θα εμπεριέχει εκτός των άλλων δικαιολογητικών (εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων, μαρτυρικές καταθέσεις, Υ.Δ., κ.λ.π.) και τα στοιχεία των ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί (εκτύπωση περιεχομένων Α.Π.Δ.) και θα υποβάλλεται μηνυτήρια αναφορά από τον Δ/ντή του Υποκ/τος στην αρμόδια κατά τόπο Εισαγγελική Αρχή» .

Δια του παρόντος τροποποιούνται οι οδηγίες κατά το μέρος αυτό και ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Θα σχηματίζεται σχετικός φάκελος ο οποίος θα εμπεριέχει εκτός των άλλων δικαιολογητικών (εκθέσεις επιτόπιων ελέγχων, μαρτυρικές καταθέσεις, Υ.Δ., κ.λπ.), στοιχεία των ασφαλισμένων που έχουν δηλωθεί (εκτύπωση περιεχομένων Α.Π.Δ.), τις i.p διευθύνσεις των συγκεκριμένων Α.Π.Δ ., e - mail, κ.λπ.

β) Θα συντάσσεται από τον Διευθυντή του Υπο/τος αναφορά ( καταγγελία - αναφορά) με χρήση του συν/νου εντύπου και θα κατατίθεται:

- Για τις περιπτώσεις που πρόκειται για Υποκ/τα εκτός Αττικής, στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα τα οποία , στη συνέχεια, θα προβαίνουν σε ενέργειες αρμοδιότητάς τους.
 
- Για τις περιπτώσεις που πρόκειται για Υποκ/τα εντός του Νομού Αττικής , απ' ευθείας στην παρακάτω Διεύθυνση: 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΩΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173
11522 Αθήνα.


Πριν την κατάθεση της αναφοράς, κατά την προαναφερόμενη διαδικασία , θα πρέπει οι Δ/ντές των Υποκ/των να έρχονται σε τηλεφωνική επικοινωνία με το εν λόγω τμήμα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας , στο τηλέφωνο 210 6429893 ( αρμόδιες : οι Κυρίες Φωτοπούλου και Παναγοπούλου).

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία, θα γίνεται μόνο για γνωστοποίηση της πρόθεσης για κατάθεση της αναφοράς - καταγγελίας , για να ορισθεί , ενδεχομένως, κάποιο ραντεβού κ.λπ. και όχι για την ουσία της υπόθεσης .

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου Ε41/42/7-2-2011.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ

Taxheaven.gr