Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμοδότηση Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: 21/17.5.2011 Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Χανίων 1/28.4.11 κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης για τους εργαζόμενους στη Δευτεροβάθμια Αγροτική Συν/κή Οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Σελίνου» που εδρεύει στην Παλαιόχωρα Σελίνου

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-05-2011 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Γνωμοδότηση Σ.Κ.Ε.Ε.Ε. αρ. πρωτ.: 21/17.5.2011
Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Χανίων 1/28.4.11 κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης για τους εργαζόμενους στη Δευτεροβάθμια Αγροτική Συν/κή Οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Σελίνου» που εδρεύει στην Παλαιόχωρα Σελίνου

Αθήνα, 17 Μαΐου 2011
Αρ. Πρωτ.:21

EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕΕ)

Tαχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8
Tαχ. Kώδικας: 101 10 ΑΘΗΝΑ
Fax: 2103748790
Tηλ.: 2103748880 & 81

ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Χανίων 1/28.4.11 κοινής αιτιολογικής έκθεσης για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης για τους εργαζόμενους στη Δευτεροβάθμια Αγροτική Συν/κή Οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Σελίνου» που εδρεύει στην Παλαιόχωρα Σελίνου.

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 163Α΄/16-6-1989).

2. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205Α΄/2-9-1998), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 136/1999 «Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας» (ΦΕΚ 134Α΄/3-6-1999).

4. Τις διατάξεις του αρ. 13 του Ν. 3899/2010 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας».

5. Την υπ’ αριθμ. 2062/Δ1.631 Απόφαση της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ 95/11-4-11) με ημερομηνία αναρτήσεως στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 28/4/11 σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη προθεσμία της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.3899/2010.

6. Την υπ’ αριθμ. 30003/3-1-2011 εγκύκλιο του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.

7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Χανίων 1/28.4.11 κοινή αιτιολογική έκθεση για κατάρτιση ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης, η οποία συνυπογράφεται από τη Δευτεροβάθμια Αγροτική Συν/κη Οργάνωση με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συν/σμών Σελίνου» και το κλαδικό σωματείο «Σύνδεσμος Εργαζομένων Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Εταιρειών Νομού Χανίων»

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΜΕ

Κατά την συνεδρίαση του ΣΚΕΕΕ που έγινε σήμερα, 17 Μαΐου 2011 και ώρα 12:00μμ, για την έκφραση γνώμης σε σχέση με τη σκοπιμότητα κατάρτισης της αιτηθείσας, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. του ΤΚΕ Χανίων 1/28.4.11 κοινή αιτιολογική έκθεση, ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας για μείωση για ένα έτος του συνολικού μηνιαίου μισθού κάθε εργαζόμενου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ) Σελίνου σε ποσοστό 10% από τα οριζόμενα στην ΣΣΕ συν/κων υπαλλήλων και μέχρι τα όρια της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, το ΣΚΕΕΕ διαπιστώνει τα εξής:

1. Στην ΕΑΣ Σελίνου απασχολούνται δεκατρία (13) άτομα ως προσωπικό και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την εμπορία ελαιόλαδου, την εμπορία αγροτικών εφοδίων και την παροχή υπηρεσιών στα μέλη της.

2. Η μείωση των αποδοχών θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας και στο διάστημα αυτό η ΕΑΣ Σελίνου δεσμεύεται να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας όλου του προσωπικού.

3. Η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας σύμφωνα με την κοινή αιτιολογική έκθεση δικαιολογείται καθώς οι χρήσεις των δύο τελευταίων ετών της ΕΑΣ Σελίνου έχουν κλείσει με ζημιά ενώ και ο τζίρος του διαστήματος από 1/7/2009 έως 30/6/2010 παρουσίασε μείωσε σε σχέση με το ίδιο διάστημα του προηγούμενου έτους κατά ποσοστό 15,56%. Για το χρονικό διάστημα από 1/7/2010 έως 31/3/2011 παρουσιάζεται περαιτέρω μείωση κατά ποσοστό 6,81% σε σχέση με ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Το ΣΚΕΕΕ, μελετώντας τα στοιχεία και την κοινή αιτιολογική έκθεση της 28ης Απριλίου 2011 διαπιστώνει, ότι η ΕΑΣ Σελίνου αντιμετωπίζει κίνδυνο αδυναμίας να ανταποκριθεί στις οικονομικές υποχρεώσεις της έναντι των εργαζομένων, γεγονός που εξηγεί και την κατάρτιση της κοινής αιτιολογικής έκθεσης για την σύναψη ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Κατόπιν αυτών

Το ΣΚΕΕΕ κατά πλειοψηφία γνωμοδοτεί θετικά για την κατάρτιση της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας η οποία προβλέπει μείωση αποδοχών του προσωπικού της επιχείρησης σε ποσοστό 10% σε σχέση με τα οριζόμενα στην ΣΣΕ συν/κων υπαλλήλων με την αυτονόητη προϋπόθεση της απαγόρευσης μείωσης κάτω από το όριο της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης. Η επιχείρηση δεσμεύεται όπως απασχολεί τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που απασχολεί και σήμερα. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος του έτους θα ισχύουν οι αποδοχές που θα ορίζονται από την οικεία Σ.Σ.Ε.


Ο Πρόεδρος του ΣΚΕΕΕ

Μιχάλης Χάλαρης
Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης