Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα (Updated) Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Ε7) από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-04-2011 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα (Updated)
Ερωτήσεις - απαντήσεις για την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Ε7) από τη Γ.Γ.Π.Σ.

Στο διαδικτυακό χώρο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν αναρτηθεί απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που αυτή τη χρονική περίοδο εξυπηρετούνται από το help desk της Γ.Γ.Π.Σ.

Παραθέτουμε παρακάτω κάθε ερώτημα και την απάντησή του προς διευκόλυνση των αναγνωστών.1.Είμαι ήδη εγγεγραμμένος χρήστης του TAXISnet. Τι πρέπει να κάνω για να υποβάλω Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;
        
Για τους ήδη εγγεγραμμένους χρήστες δεν απαιτείται διαδικασία εγγραφής, αλλά ισχύουν οι κωδικοί πρόσβασης (username και κωδικός) που ήδη χρησιμοποιούνται.
Τα Νομικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, πρέπει να εξουσιοδοτήσουν ένα φυσικό πρόσωπο ως εκπρόσωπο ή λογιστή ή λογιστικό γραφείο για την υποβολή δήλωσης ΦΜΥ από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet.
Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μετά τις 6/12/2010 ή έχουν πιστοποιηθεί εκ νέου, εάν επιθυμούν η δήλωση ΦΜΥ να υποβάλεται από λογιστή ή λογιστικό γραφείο, θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο από την εφαρμογή των εξουσιοδοτήσεων του TAXISnet. 


2.Ποιοι υποβάλουν Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. ;
Οριστική Δήλωση Φ.Μ.Υ. υποβάλουν όσοι παρακρατούν φόρο από ΜΙΣΘΟΥΣ και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ. 


3.Ποιες δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά;
Οι αρχικές οριστικές εμπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ. Έντυπο Ε7-Φ-01.015 ), οικονομικού έτους 2011 ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΜΥ για τις οποίες προκύπτει ποσό φόρου.   Οι αρχικές οριστικές εκπρόθεσμες δηλώσεις  Φ.Μ.Υ. για τις οποίες δεν προκύπτει ποσό φόρου για απόδοση καθώς και οι τροποποιητικές οριστικές δηλώσεις Φ.Μ.Υ. του ιδίου οικονομικού έτους, υποβάλλονται αποκλειστικά στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ..


4.Μπορώ να υποβάλω οριστική ΦΜΥ με πιστωτικό υπόλοιπο;
Η υποβολή οριστικής ΦΜΥ με πιστωτικό υπόλοιπο, δεν γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση που έχει γίνει μεγαλύτερη παρακράτηση φόρου από εργαζόμενο, τότε η διαφορά πρέπει να αποδίδεται στον ίδιο με την βεβαίωση αποδοχών.

5.Πότε πραγματοποιείται η υποβολή της Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. ;
Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις Δημόσιες Υπηρεσίες ημέρα του Μαρτίου κάθε έτους.

  
6.Αν οριστικοποιήσω μια δήλωση στο TAXISnet και διαπιστώσω κάποιο λάθος, έχω δυνατότητα διόρθωσης μέσω TAXISnet;
Όχι, μετά την οριστική υποβολή της δήλωσης στο TAXISnet δεν μπορεί να γίνει διόρθωση.


7.Πότε μια οριστικοποιημένη χρεωστική Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. θεωρείται και παραληφθείσα ;
Μια χρεωστική δήλωση Φ.Μ.Υ. θεωρείται παραληφθείσα, εφόσον έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα, με βάση την Ταυτότητα Πληρωμής, που δημιουργήθηκε μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης και την επιλογή του τρόπου πληρωμής, και τα στοιχεία της πληρωμής έχουν αποσταλεί από την τράπεζα στο TAXISnet. 


8.Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Πληρωμής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;
Η δήλωση ακυρώνεται και θεωρείται ως ΜΗ παραληφθείσα. Θα πρέπει να υποβληθεί εκ νέου δήλωση με τις προβλεπόμενες από το νόμο προσαυξήσεις.


9. Έχουμε κάποια αλλαγή στην κωδικοποίηση του είδους αποδοχών που καταχωρούνται στο αρχείο και συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση;
Ναι έχουμε αλλαγή.
Καταργήθηκε ο κωδικός 12 (Αναδρομικά Αποδοχών) και αντικαταστάθηκε με το νέο κωδικό 8 (Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος είσπραξης) και 9 (Αναδρομικά αποδοχών που επιλέγονται να φορολογηθούν στο έτος που ανάγονται).
Επίσης, προστέθηκαν οι κωδικοί 17(Τα ποσά του εισοδήματος της περ. στ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ), 18 ( Τα ποσά του εισοδήματος της περ. γ' του άρθρου 45 του ΚΦΕ), 19(τα ποσά του τεκμαρτού ενοικίου 23 του ΚΦΕ) και 27 (Ανείσπρακτες αποδοχές της περίπτωσης του αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)


10.Έχουμε κάποια αλλαγή στις προδιαγραφές του αρχείου;
Ναι. Το αρχείο απαιτείται να είναι ασυμπίεστο.


11.Σε ποια μορφή πρέπει να υποβληθεί το αρχείο;
Το αρχείο απαιτείται να έχει την κλασική κωδικοποίηση των Windows (δηλαδή windows-1253). Επίσης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται DOS προγράμματα, και όταν ανοίγεται το αρχείο με το Notepad πρέπει να εμφανίζονται μόνο Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία. Δεν πρέπει να δημιουργείται το αρχείο με χρήση λειτουργικού MS-DOS. Εάν δημιουργηθεί το αρχείο με εφαρμογή διαφορετική της ΓΓΠΣ, θα πρέπει να ανοίγεται οπωσδήποτε με αυτή την εφαρμογή (fmyDesctop.jar), ώστε να φαίνονται τυχόν λάθη του αρχείου και κυρίως αν δεν εμφανίζονται Ελληνικοί χαρακτήρες σε όλα τα πεδία.


12.Πώς μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο με τα στοιχεία των βεβαιώσεων αποδοχών;
Για τη δημιουργία του αρχείου, η Γ.Γ.Π.Σ. διαθέτει εφαρμογή, η οποία είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιτηδευματίες» στην ενότητα «Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ», στην επιλογή «Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (έντυπο Ε7) οικονομικού έτους 2010 και Β' αντιτύπου Βεβαιώσεων Αποδοχών ή συντάξεων Δημοσίων Υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ. (πρόγραμμα για τη δημιουργία του αρχείου προς υποβολή)».
Στην εφαρμογή δημιουργίας του αρχείου περιέχονται και οδηγίες χρήσης. 


13.Πώς κατεβάζω το πρόγραμμα για την οριστική ΦΜΥ ;
Μπορείτε να κατεβάσετε το πρόγραμμα για την οριστική ΦΜΥ απο τον διαδικτυακό τόπο www.gsis.gr στην επιλογή «Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιτηδευματίες». Δείτε περισσότερα .


14.Στο αρχείο που κατεβάζω από τα «Προγράμματα για την Ηλεκτρονική Συμπλήρωση Οριστικών Δηλώσεων Φ.Μ.Υ. και Β' αντιτύπου των Βεβαιώσεων Αποδοχών για Υπηρεσίες Δημοσίου» , όταν το αποθηκεύω και προσπαθώ να το ανοίξω μου εμφανίζεται το μήνυμα «Could not find the main class:gr.gsis.fmy.desktop.FmyDesktopApp.Program will exit.». Τι πρέπει να κάνω για να δημιουργήσω το αρχείο μου;
Θα πρέπει,αφού πρώτα αποθηκεύσω το αρχείο και εμφανιστεί το εικονίδιο του, να επιλέξω δεξί κλικ από το ποντίκι και μετά να επιλέξω το « Εxtract Here». Μετά από αυτές τις κινήσεις θα μπορώ να δημιουργήσω το αρχείο μου.


15.Υπέβαλα την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. με το παλαιό πρόγραμμα.Υπάρχει πρόβλημα;
Αν συμπληρώσατε κωδικούς που υπάρχουν και φέτος στο νέο πρόγραμμα, δεν υπάρχει πρόβλημα.


16.Έχω καταχωρήσει σωστά το αρχείο και δεν συμφωνώ με την εικόνα της "εκτύπωσης συνόλων" Τι πρέπει να κάνω;
Θα πρέπει να εγκαταστήσετε εκ νέου την εφαρμογή οριστικής Φ.Μ.Υ. από τα Ελεύθερα Προγράμματα και να εκτυπώσετε εκ νέου την " εκτύπωση συνόλων". 


17.Έχω κάνει διακοπή μέσα στο 2011 . Πότε θα υποβάλω οριστική δήλωση για τους μήνες του 2011 ;
Για τους μήνες του 2011 που είχατε δραστηριότητα την οριστική δήλωση ΦΜΥ θα την υποβάλετε το έτος 2012.


18.Κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ. (Ε7) εμφανίζεται το μήνυμα « Το Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, ενεργή επιχείρηση και η κατηγορία ΜΗ Φ.Π. να είναι Ν.Π.Δ.Δ.» Τι πρέπει να κάνω;
Στην περίπτωση που έχετε επιλέξει ΣΩΣΤΑ την ιδιότητα με την οποία θέλετε να υποβάλετε την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ. και σας εμφανίζεται το μήνυ,α « Το Α.Φ.Μ. πρέπει να είναι Μη Φυσικό Πρόσωπο, ενεργή επιχείρηση και η κατηγορία ΜΗ Φ.Π. να είναι Ν.Π.Δ.Δ.», τότε επικοινωνήστε με τη Γ.Γ.Π.Σ. προκειμένου να μας αποστείλετε τον Α.Φ.Μ. σας, ώστε να διορθωθεί η εικόνα στο Μητρώο.


19.Κατά την υποβολή της οριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ εμφανίζεται μήνυμα ΄΄ ο αριθμός των ημερών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από 365 ΄΄. Γιατί συμβαίνει αυτό;
Όταν για το ίδιο χρονικό διάστημα υπάρχουν αποδοχές διαφορετικού είδους, για τον ίδιο Α.Φ.Μ., θα πρέπει στο αρχείο να αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές.


20.Πώς θα υποβάλω Οριστική ΦΜΥ στην περίπτωση που δεν όφειλα να αποδώσω καμία Προσωρινή ΦΜΥ κατά Δίμηνο ή Μήνα και έχω Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών;
Θα υποβάλω την Οριστική ΦΜΥ με συμπληρωμένο στη φόρμα της δήλωσης ΜΟΝΟ τον Πίνακα «Ανακεφαλαίωση Αποδοχών και Λοιπών Στοιχείων» και το επισυναπτόμενο αρχείο.

21.Πώς θα υποβάλω Οριστική ΦΜΥ όταν  έχω και περίπτωση για την οποία δεν οφειλόταν φόρος και συνεπώς δεν όφειλα να αποδώσω  Προσωρινή ΦΜΥ ;
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσθέσω τις ακαθάριστες αποδοχές για τις οποίες δεν όφειλα να υποβάλω Προσωρινή ΦΜΥ στην αντίστοιχη στήλη της αμέσως προηγούμενης ή επόμενης εγγραφής του Πίνακα «Ανάλυση των Ποσών Φόρου, Τελών Χαρτ. και Εισφοράς ΟΓΑ που αποδόθηκαν κατά Δίμηνο ή Μήνα», ώστε να συμφωνήσουν οι Συνολικές Ακαθάριστες Αποδοχές.


22.Θέλω να υποβάλω Οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ και να δηλώσω ακαθάριστες αποδοχές ΜΟΝΟ από τα ακόλουθα είδη αποδοχών :
α) κωδικός 17- ποσά του εισοδήματος της περίπτωσης του άρθρου 45 του ΚΦΕ ( τεκμαρτό εισόδημα από αυτοκίνητα )
β) κωδικός 16 - αποδοχές απαλλασσόμενες στο σύνολό τους
γ) κωδικός 15- αποδοχές φορολογούμενες με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
δ) κωδικός 19- ποσά του τεκμαρτού ενοικίου άρθρου 23 του ΚΦΕ
        
Πώς θα ολοκληρώσω την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ;
Στην περίπτωση που στο αρχείο σας έχετε δηλώσει αποδοχές ΜΟΝΟ από τους κωδικούς 15, 16, 17 και 19, τότε στη φόρμα της δήλωσης θα επιλέξετε την ιδιότητα με την οποία θα υποβάλετε την δήλωση και έπειτα θα συμπληρώσετε τη στήλη ΄΄ Δικαιούχοι Αποδοχών ΄΄ και στις Στήλες ΄΄ Σύνολο Ακαθάριστων Αποδοχών ΄΄ και ΄΄ Σύνολο Κρατήσεων ΄΄ θα πληκτρολογήσετε το 0. Τέλος θα επισυνάψετε το αρχείο που ήδη έχετε δημιουργήσει και θα υποβάλετε οριστικά τη δήλωση. Δεν πρέπει να συμπληρώσετε κανένα άλλο πεδίο στη φόρμα.


23.Κατά την υποβολή της δήλωσης εμφανίζεται μήνυμα ασυμφωνία στους πίνακες 1 και 2 της φόρμας ΄΄ σύνολο ακαθάριστων αποδοχών ΄΄. Γιατί συμβαίνει αυτό ;
Θα πρέπει να δοθεί,ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να συμπληρωθούν και να μεταφερθούν σωστά, τα δεδομένα του αρχείου στη φόρμα της δήλωσης. Το σύνολο ακαθάριστων αποδοχών του αρχείου, πρέπει να συμφωνεί, με το σύνολο των ακαθάριστων αποδοχών του πίνακα 1 της φόρμας και κατά περίπτωση με τον πίνακα 2 της φόρμας.


24.Για κάποιες προσωρινές χρεωστικές δηλώσεις ΦΜΥ έχω κάνει ρύθμιση στη Δ.Ο.Υ . Πώς θα συμπληρώσω την οριστική δήλωση αφού δεν έχω αριθμό και χρονολογία διπλοτύπου;
Στον αριθμό διπλοτύπου θα αναγράψετε τον αριθμό του φύλλου ελέγχου και αντίστοιχα στη χρονολογία την ημερομηνία που αναγράφεται στο φύλλο ελέγχου.


25.Υπέβαλα ηλεκτρονικά την προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ και δεν έχω αριθμό διπλοτύπου. Πώς θα συμπληρώσω την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ.;
Στο πεδίο του αριθμού και της χρονολογίας διπλοτύπου , θα συμπληρώσετε τον (8ψήφιο) αριθμό καταχώρησης taxisnet και την ημερομηνία υποβολής της προσωρινής δήλωσης στο taxisnet, όπως εμφανίζονται από το σύστημα (Αποθηκευμένες Δηλώσεις). Ειδικά για φέτος (για την υποβολή της οριστικής δήλωσης ΦΜΥ οικονομικού έτους 2012) κατά την καταχώρηση του αρ.διπλοτύπου προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ θα γίνεται δεκτός από το σύστημα είτε ο 8-ψήφιος αριθμός καταχώρησης taxisnet είτε ο 11-ψήφιος αριθμός της ταυτότητας πληρωμής της εν λόγω προσωρινής δήλωσης ΦΜΥ.


26.Πώς μπορώ να συμπληρώσω και άλλες γραμμές στήν ανάλυση ποσών φόρου κατά δίμηνο ή μήνα ;
Επιλέγοντας εισαγωγή γραμμής δίνεται η δυνατότητα να συμπληρώσετε και άλλα δίμηνα. 


27.Τι κάνω σε περίπτωση που υπάρχουν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές στη διαχειριστική χρήση 2011; 
Καταρχήν, κατεβάζω την καινούρια έκδοση του αρχείου που συνυποβάλλεται με την οριστική δήλωση, από τα «Ελεύθερα Προγράμματα και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα της ΓΓΠΣ»  
Στην  συνέχεια, για τις εν λόγω αποδοχές, στο «είδος αποδοχών» επιλέγω τον κωδικό 27 που αφορά τις Ανείσπρακτες αποδοχές (Αρθρ.4 §11 του Ν.4038/12)
Διευκρινίζεται ότι τα ποσά που καταχωρούνται σε αυτόν τον κωδικό αποδοχών ΔΕΝ αθροίζονται στα σύνολα του πίνακα και επομένως δεν πρέπει να αναγράφονται ούτε στην πρώτη σελίδα του Ε7 , στους πίνακες Α «Ανακεφαλαίωση αποδοχών και λοιπών στοιχείων» και Β «Ανάλυση των ποσών φόρου, τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ που αποδόθηκαν κατά δίμηνο ή μήνα».
 

28.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις.Τι να κάνω;
Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:
1)Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552.
Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ .
        
2)Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα.
Όταν ανανεώνονται οι ερωτήσεις - απαντήσεις από τη Γ.Γ.Π.Σ. θα ανανεώνουμε και εμείς το παρόν άρθρο.   

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης