Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 22/7.4.2011 Φωτοβολταϊκά συστήματα

Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2011 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. Αρ. 22/7.4.2011
Φωτοβολταϊκά συστήματα

ΑΘΗΝΑ, 7/4/2011
ΑΡ. ΠΡΩΤ.ΔΙΑΣΦ/Φ9/30/31598

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΣΑΤΩΒΡΙΑΝΔΟΥ 18
10432 ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ. : Β. ΜΠΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΤΗΛ. : 210 - 5285569
FAX : 210 - 5229840

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 22

ΘΕΜΑ : «Φωτοβολταϊκά συστήματα»
ΣΧΕΤ. : «Η αρ. ΟΑΕΕ.80/10 εγκύκλιος»

Με την πιο πάνω σχετική εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας δόθηκαν οδηγίες για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ των φυσικών προσώπων ή των μελών εταιρειών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης του ΟΑΕΕ, και ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, οι κατά κύριο επάγγελμα τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες- όπως ορίζονται στο Μητρώο Αγροτών- που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι και 100KW. Επίσης ορίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ο αρμόδιος φορέας για τη πιστοποίηση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και του χρονικού διαστήματος παραμονής σε αυτό.

Πρόσφατα τέθηκε σε ισχύ ο Ν. 3874/2010 (τ.Α φ.151/6-9-10) περί “Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων” και η Υ.Α. 134416/14-2-2011 περί “διαδικασίας, προθεσμιών, ενημέρωσης του Μητρώου και καθορισμού αρμόδιων Υπηρεσιών για την έκδοση πιστοποιητικών σχετικών με το Μ.Α.Α.Ε.”.

Με την διάταξη του αρθρ. 5 της Υ.Α. προβλέπεται ότι “ το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μ.Α.Α.Ε. και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους Προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των απαραίτητων δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους”.

Για την εφαρμογή της νέας διάταξης παρέχουμε τις πιο κάτω συμπληρωματικές οδηγίες:

Την μη επικυρωμένη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί ο ενδιαφερόμενος, εφόσον είναι στο Μητρώο Αγροτών, να την πάρει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή να την εκτυπώσει μόνος του από το Internet.

Την μη θεωρημένη αυτή βεβαίωση την υποβάλλει στα ΚΕΠΠΥΕΛ με αίτηση και ζητά την οριστική βεβαίωση. Τα ΚΕΠΠΥΕΛ δεν επικυρώνουν τη βεβαίωση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά χορηγούν νέα βεβαίωση.

Η βεβαίωση θα πρέπει να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης. Εάν αναφέρεται στην βεβαίωση η ιδιότητα τότε είναι οπωσδήποτε εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών, άσχετα αν το αναφέρει η βεβαίωση.

Το χρονικό διάστημα για το οποίο έχει πιστοποιηθεί η ιδιότητα του “κατ’ επάγγελμα αγρότη” είναι ισχυρό και δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να επαναβεβαιώνεται.

Απαιτείται όμως η επιβεβαίωση ότι εξακολουθεί να έχει την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για κάθε επόμενο έτος γι’ αυτό και η βεβαίωση έχει ετήσια ισχύ.

Παρακαλούμε να λάβει ενυπόγραφα γνώση το προσωπικό της Υπηρεσίας σας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΟΑΕΕ
Γ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης