Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1308/22.11.1996 Συλλογή και αποστολή των δηλώσεων Ενδοκοινοτικού Εμπορίου - INTRASTAT


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-11-1996 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1308/22.11.1996
Συλλογή και αποστολή των δηλώσεων Ενδοκοινοτικού Εμπορίου - INTRASTAT
Συλλογή και αποστολή των δηλώσεων Ενδοκοινοτικού Εμπορίου - INTRASTAT
1120253/5835/0014/ΠΟΛ.1308/22.11.1996

Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Η συλλογή από τις Αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες των δηλώσεων INTRASTAT που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις που διενεργούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές και η εν συνεχεία αποστολή τους στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, γίνεται βάσει της παραγράφου Β3 των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων αριθ. 24189/Ι-2254/18.12.92 και 15988/Ι-1274, των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στα ΦΕΚ 21, τεύχος Β', 22.1.1993 και ΦΕΚ 592, τεύχος Β', 9.8.1993 αντίστοιχα. Οι λεπτομέρειες για τη συλλογή των δηλώσεων INTRASTAT και τη διαβίβασή τους, καθορίζονται από την εγκύκλιο αριθ. 24192/Ι-2255/18.12.1992, με θέμα "Συλλογή δηλώσεων INTRASTAT". Εκλειπόντων των λόγων που επέβαλαν τη ρύθμιση με την παραπάνω εγκύκλιο για τις Οικονομικές Υπηρεσίες, τόσο της Περιφέρειας Πρωτευούσης, όσο και των
εδρευομένων στις πρωτεύουσες των Νομών και προκειμένου να εξασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία των εμπλεκομένων Υπηρεσιών και να περιορισθεί στο ελάχιστο ο χρόνος που απαιτείται για τη διακίνηση των δηλώσεων INTRASTAT από τις Δ.Ο.Υ., σας γνωρίζουμε ότι η παραπάνω αναφερομένη εγκύκλιος τροποποιείται ως ακολούθως:

α) "Υποχρεώσεις των ΔΟΥ περιοχής Πρωτευούσης" παράγραφος 3, "Υποχρεώσεις των ΔΟΥ υπολοίπου Αττικής" παράγραφος 3. Να αποστέλλουν ανά μήνα και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί, στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Κεντρικό Κατάστημα, Λυκούργου 14-16).

β) "Υποχρεώσεις των ΔΟΥ στους νομούς της χώρας (πλην του νομού Αττικής)" παράγραφοι 3α' και 3β', η διάκριση μεταξύ των ΔΟΥ που εδρεύουν στην πρωτεύουσα του Νομού και σε άλλη πόλη του Νομού δεν ισχύει, και οι παράγραφοι 3α' και 3β' γίνονται μία, ως ακολούθως:

Να αποστέλλουν ανά μήνα και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, τις δηλώσεις INTRASTAT που έχουν παραληφθεί, στην Υπηρεσία Στατιστικής του Νομού.

γ) "Υποχρεώσεις των Υπηρεσιών Στατιστικής νομών" Να ορίσουν αρμόδιο υπάλληλο (ή υπαλλήλους κατά περίπτωση), ο οποίος θα ασχολείται με τις Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου (σύστημα INTRASTAT). Ο
υπάλληλος της Υπηρεσίας Στατιστικής Νομού οφείλει να μεριμνά για τον έλεγχο πληρότητας και συνέπειας, το λογικό έλεγχο, την εξακρίβωση και διόρθωση των λαθών των δηλώσεων INTRASTAT και την αποστολή τους το συντομότερο δυνατόν στην Κεντρική Υπηρεσία - Δ/νση Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου - Τμήμα Ενδοκοινοτικού Εμπορίου, Λυκούργου 14-16, 101.66 ΑΘΗΝΑ.
Συνεπώς πρέπει στο εξής:

α) οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. της Περιφέρειας Πρωτευούσης να αποστέλλουν τις δηλώσεις στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (Κεντρικό Κατάστημα, Λυκούργου 14-16),

β) οι Δ.Ο.Υ. των Νομών της χώρας να αποστέλλουν τις δηλώσεις INTRASTAT στις Υπηρεσίες Στατιστικής του Νομού, αμέσως μετά τη συγκέντρωσή τους από τις επιχειρήσεις, όπως αυτό καθορίζεται στις παραπάνω αναφερόμενες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις και

γ) οι Υπηρεσίες Στατιστικής των Νομών να προβαίνουν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους των δηλώσεων (εγκύκλιος 11748/Η-2348/12.6.1996 της Δ/νσης Βιομηχανίας και Εξωτερικού Εμπορίου), πριν την αποστολή τους στην Κεντρική Υπηρεσία.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης