ΠΟΛ.1298/19.11.1996

Αύξηση του ορίου πληρωμών με μετρητά στις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσειςΣχόλια:


19 Νοέ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 19 Νοεμβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1124743/10239-7/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 18/11/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Είσ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1298

ΘΕΜΑ: Αύξηση του ορίου πληρωμών με μετρητά στις Δ.Ο.Υ. σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Σας πληροφορούμε ότι, η αριθμ. 1112998/9293-7/0016/ ΠΟΛ. 1273/18.10.1996 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία αυξήθηκε σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρχ. το κατ' εξαίρεση εισπραττόμενο ποσό και με μετρητά στις Δ.Ο.Υ. της χώρας, κατά την κρίση του Προϊσταμένου των Δ.Ο.Υ., δημοσιεύθηκε στο

ΦΕΚ 1009/5.11.96 τ.Β'.
Ειδικότερα για ενιαία εφαρμογή και καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, σας παρέχουμε τις κατωτέρω διευκρινίσεις.

Εξακολουθεί να ισχύει η αριθμ. 57696/ΙΙΙ-175/8.8.1988 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η καταβολή των οφειλών προς το Δημόσιο, και με μετρητά μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δρχ. Ανω του ποσού αυτού η καταβολή γίνεται υποχρεωτικά με επιταγές. Με την παρούσα επέρχεται αύξηση του ορίου της καταβολής με μετρητά στις Δ.Ο.Υ., σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά την κρίση και εκτίμηση του Προϊσταμένου αυτών και καθορίζεται πλέον σε πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δρχ. αντί των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) δρχ. που ίσχυε με την προηγούμενη απόφαση. Ως εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να αναφερθούν ενδεικτικά οι πληρωμές που γίνονται από άτομα με ειδικές ανάγκες, υπερήλικες κ.λπ.

Τέλος σε ό,τι αφορά την καταβολή χρεών στις Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, Πειραιώς και Θεσ/κης εξακολουθεί να ισχύει ως έχει η αριθμ. 2028489/3733-7/0016/30.3.92 απόφαση Υπ. Οικονομικών δηλαδή η καταβολή διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές.Taxheaven.gr