ΠΟΛ.1295/18.11.1996

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο μέχρι 28 Νοεμβρίου 1996Σχόλια:


18 Νοέ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 18 Νοεμβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1124420/10204-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 18/11/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ.Δημ.Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1295

ΘΕΜΑ: Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο μέχρι 28 Νοεμβρίου 1996.

Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2198/1994 περί ρυθμίσεως των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο.

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του σχεδίου Νόμου "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις" που ψηφίστηκε ήδη (το συγκεκριμένο άρθρο) από τη Βουλή των Ελλήνων.

3. Το γεγονός ότι οι διατάξεις των ως άνω παραγράφων 2 και 3 ισχύουν από την κατάθεση του Νομοσχεδίου και ορίζουν προθεσμία για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση των ληξιπροθέσμων χρεών από 25 Οκτωβρίου μέχρι 15 Νοεμβρίου 1996.

4. Το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες διατάξεις δεν έχουν ακόμη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός οφειλετών να μην έχει ενημερωθεί για την άσκηση του δικαιώματος αυτού.

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 15 Ν.2198/1994, που ισχύουν και στη συγκεκριμένη περίπτωση και με τις οποίες δίδεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υπαγωγή στη συγκεκριμένη ρύθμιση καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1284/1992.

6. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

7. Την αριθμ. 1107147/1239/006Α'/4.10.96 ΦΕΚ 922/Β'/96 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

Αποφασίζουμε

Παρατείνουμε μέχρι 28 Νοεμβρίου 1996 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στη ρύθμιση ληξιπροθέσμων οφειλών προς το Δημόσιο, που ορίζεται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του σχεδίου Νόμου "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις". Με την παράταση αυτή δεν επηρεάζονται οι ημερομηνίες καταβολής της πρώτης και επομένων δόσεων της ρύθμισης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr