Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1289/7.11.1996 Καταλογισμός προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων

Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1289/7.11.1996
Καταλογισμός προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων


ΠΟΛ.1289/7.11.1996 Καταλογισμός προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα 7 Νοεμβρίου 1996
Αρ. Πρωτ.: 1121032/973/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' - Β'

ΠΟΛ.: 1289

ΘΕΜΑ: Καταλογισμός προστίμου επί μη επίδειξης των βιβλίων και των στοιχείων.

Με αφορμή προφορικά ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πλήθος των παραβάσεων που πρέπει να καταλογιστούν επί μη επίδειξης των βιβλίων και στοιχείων, τα οποία αφορούν περισσότερες από μία διαχειριστικές περιόδους, σας κοινοποιούμε την 978/91, απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία η μη επίδειξη βιβλίων και στοιχείων που αφορούν περισσότερες της μιας διαχειριστικές περιόδους, συνιστά μία και μόνο παράβαση, ανεξάρτητα από το εάν η μη επίδειξη αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα βιβλία ή στοιχεία μίας ή
περισσοτέρων διαχειριστικών περιόδων.

Η παραπάνω απόφαση έχει ανάλογη εφαρμογή και μετά τις διατάξεις του Π.Δ.186/1992, αφού οι διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 33 δεν διαφέρουν από τις αντίστοιχες διατάξεις της περίπτ. γ' της παραγρ. 1 του άρθρου 47 του προϊσχύσαντος Κώδικα (Π.Δ.99/1977), τις οποίες ερμήνευσε το ΣτΕ με την παραπάνω απόφαση.

Σύμφωνα με την ίδια απόφαση αλλά και τα όσα ορίζονται στην περίπτωση γ' του άρθρου 47 του Κ.Φ.Σ. (Π.Δ.99/1977) και στην περίπτωση δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 33 του Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), επί νέας άρνησης του υπόχρεου επιβάλλεται νέο αυτοτελές πρόστιμο ανεξάρτητα από το εάν η νέα άρνηση πραγματοποιήθηκε μέσα
στην ίδια διαχειριστική περίοδο.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι, η θέση της Διοίκησης η οποία διατυπώνεται στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγρ. 1 του άρθρου 33 της εγκυκλίου (3/1992) αναφέρεται σε καταλογισμό χωριστών παραβάσεων, ανά διαχειριστική περίοδο στις περιπτώσεις που ζητήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία διαφορετικών χρήσεων διακεκριμένα με διαφορετικές προσκλήσεις. Αυτονόητο είναι ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτ. στ' της παραγρ. 4 του
άρθρου 30
του Κ.Β.Σ. και εφόσον συντρέχουν και οι προϋποθέσεις που ορίζονται σ' αυτές θίγεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων όλων των χρήσεων που αφορά η μη επίδειξη.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης