Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1279/23.10.1996 Εντατικοποίηση στους τομείς της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων

Σχόλια:


Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1279/23.10.1996
Εντατικοποίηση στους τομείς της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων

ΠΟΛ.1279/23.10.1996 Εντατικοποίηση στους τομείς της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Εντατικοποίηση στους τομείς της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων
3656/ΠΟΛ. 1279/23.10.1996

Από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου και αφορούν τη χρονική περίοδο 1.1.-30.9.1996 προκύπτει ότι σε αρκετές ΔΟΥ τα αποτελέσματα είσπραξης των δημοσίων εσόδων, δηλαδή του τακτικού προϋπολογισμού του Κράτους, δεν είναι ικανοποιητικά.


Οπως γνωρίζετε, ο προϋπολογισμός του 1996 έχει θέσει ως στόχο στο σκέλος των εσόδων το ποσό των 7.710 δις (εφτά τρις εφτακόσια δέκα δις δρχ.). Πρόκειται για στόχο εφικτό και πραγματοποιήσιμο, αφού με μια πορεία της κατά μήνα είσπραξης κατά 13,6% (ποσοστό λογικό) είναι δυνατόν να εκμηδενισθεί κάθε απόκλιση. Κατά το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος η απόκλιση στις εισπράξεις είναι της τάξης 2%, την οποία πρέπει να καλύψετε στο υπολοιπόμενο χρονικό διάστημα. Διανύουμε το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους, το οποίο εκ των πραγμάτων είναι καθοριστικής σημασίας, τόσο για τη βεβαίωση, όσο και για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Θα πρέπει λοιπόν, επί του προκειμένου να εντείνετε στο έπακρο τις προσπάθειές
σας, τόσο εσείς προσωπικά, όσο και όλοι οι εφοριακοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις ΔΟΥ που προϊστασθε, έτσι ώστε τελικά να επιτύχετε τα επιθυμητά εισπρακτικά αποτελέσματα, δηλαδή την ακριβή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Προς υποβοήθηση του έργου σας, με πρόσφατο Σχέδιο Νόμου παρέχονται διευκολύνσεις στους φορολογούμενους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, με κίνητρα τέτοια που από μόνοι τους, με αίτησή τους, θα σπεύσουν στις ΔΟΥ για ρύθμιση των χρεών τους (εξόφληση ή καταβολή σε δόσεις). Πάντως και στην προκειμένη περίπτωση από εσάς θα εξαρτηθεί η επιτυχία των διευκολύνσεων αυτών, αφού εσείς θα υλοποιήσετε τις σχετικές διατάξεις, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα σας παρασχεθούν υπό την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου - Δ/νση 16η.Οι οφειλέτες μεγάλων ποσών καθώς και όσοι αποφεύγουν συστηματικά την εξόφληση
των χρεών τους θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής εκ μέρους σας. Να λάβετε σε βάρος των οφειλετών αυτών τα ενδεικνυόμενα και τα πλέον πρόσφατα μέτρα κατά περίπτωση, εφόσον αδιαφορήσουν και δεν προσέλθουν στις ΔΟΥ για τη ρύθμιση των χρεών τους, ύστερα βέβαια και από δική σας επικοινωνία με αυτούς. Σε ό,τι αφορά τη βεβαίωση των δημοσίων εσόδων προέχει η έγκαιρη βεβαίωση των οικείων χρηματικών καταλόγων. Εχει αναφερθεί ότι σε αρκετές ΔΟΥ η βεβαίωση των εσόδων γίνεται με σχετική βραδύτητα, με επακόλουθη συνέπεια την καθυστέρηση της είσπραξης αυτών. Πρέπει, να προβείτε στην άμεση κατάρτιση και βεβαίωση των εν λόγω χρηματικών καταλόγων και στο εξής να μην δημιουργούνται τέτοιου είδους εκκρεμότητες και καθυστερήσεις. Κάθε προϊστάμενος θα κρίνεται και από την επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί στον χώρο της αρμοδιότητά τους. Βασικό κριτήριο είναι η εκτέλεση του προϋπολογισμού στο σκέλος των εσόδων. Το πρόγραμμα σύγκλισης δεν συγχωρεί με αποκλίσεις από τους τεθέντες στόχους του προϋπολογισμού που κυρίαρχο λόγο έχουν
τα έσοδα. Το έργο σας στην πορεία της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων θα παρακολουθείται καθημερινά από ειδικό συνεργάτη μου. Λειτουργείτε υπεύθυνα και θα ήθελα να μεταφέρετε σε όλο το προσωπικό που προϊστασθε, το εξαιρετικό ενδιαφέρον που πρέπει να έχουν στον τομέα της βεβαίωσης και είσπραξης των δημοσίων εσόδων. Η πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής να είναι το κύριο μέλημά σας.

Η εξυπηρέτηση των φορολογουμένων, η παροχή πληροφοριών κ.λπ. να γίνεται με πνεύμα κατανόησης και με απόλυτο σεβασμό προς τον πολίτη. Ως πολιτικός προϊστάμενός σας είμαι βέβαιος ότι όλοι σας διαθέτετε τις
απαιτούμενες ικανότητες για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού και ως εκ τούτου δεν συγχωρείται καμιά απόκλιση από τους στόχους που έχουν τεθεί για τη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών γνωρίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζετε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας. Θα συνεργασθεί με το Συνδικαλιστικό σας Κίνημα και μέσα από διαδικασίες διαλόγου θα βρεθούν λύσεις για τα προβλήματα του κλάδου. Οι αρμόδιοι Επιθεωρητές επιβάλλεται να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων αυτών με την παροχή συγκεκριμένων οδηγιών περιπτωσιολογικά, εφόσον συντρέχει λόγος γι' αυτό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης