ΠΟΛ.1275/23.10.1996

Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμωνΣχόλια:


23 Οκτ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα 23 Οκτωβρίου 1996
Αριθ. Πρωτ.: 1114139/9384-19/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 24/10/1996/ΑΧ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1275

ΘΕΜΑ: ΄Εντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων.
ΣΧΕΤ: 1125155/9608-19/0016 ΠΟΛ. 1249/8.11.94 εγκύκλιος.

Σχετ.: 1125155/9608-19/0016/ΠΟΛ. 1249/8.11.94 εγκύκλιος

Σε συνέχεια της παραπάνω εγκυκλίου που αναφέρεται στην έντοκη επιστροφή φόρων και προστίμων που έχουν καταβληθεί αχρεώστητα στις ΔΟΥ σας πληροφορούμε ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μειώθηκε από 27 Αυγούστου 1996 το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ν.Δ. 3745/57 τρίμηνης διάρκειας σε 11,90% και θα πρέπει
να υπολογίζετε από την ανωτέρω ημερομηνία με το μειωμένο αυτό επιτόκιο τον τόκο των επιστρεφομένων ποσών από την παραπάνω αιτία.


Taxheaven.gr