ΠΟΛ.1098/8.8.2003

Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού Παρθένου Ελαιολάδου οξύτητας 2 - 3,3% ελαιοκομικού έτους 2003 - 2004, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονιας».

8 Αύγ 2003

Taxheaven.gr
Αθήνα 8 Αυγούστου 2003
Αριθ. Πρωτ.1073111/935/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1098

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση της τιμής του κοινού Παρθένου Ελαιολάδου οξύτητας 2 - 3,3% ελαιοκομικού έτους 2003 - 2004, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας».

Με τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν.112/1967, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 102 του Ν.1402/1983, η εισφορά δακοκτονίας ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού, που παράγεται και υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποιότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της παραγωγής, δηλαδή στη τιμή παρέμβασης για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3%.

Με τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησης τους.

Για το ελαιοκομικό έτος 2003-2004 ως τιμή συγκέντρωσης (παρέμβασης) για το κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2-3,3% θα λαμβάνεται, όπως προκύπτει από το με αριθ. 389844/23.8.2001 έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, το ποσό των 1,806 ευρώ ανά κιλό, στο οποίο αναλογεί εισφορά δακοκτονίας 1,806 x 2% = 0,036 ευρώ.

Τα παραπάνω παρακαλούμε να ανακοινώσετε στους ελαιοτριβείς της περιφέρειας σας.

Αναλυτικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού κ.λπ. της εισφοράς δακοκτονίας έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ4309/159/19/1.12.1983.


Taxheaven.gr