Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/6/12.1.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ

Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/6/12.1.2011
Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ


Ι.Κ.Α. Αριθμ. πρωτ.: Ε40/6/12.1.2011 Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β΄ και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 12/1/2011
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/6

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ι. Βλατάκης
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 245
FAX : 210 52 23 228
E – mail : [email protected]

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : « Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) Β΄ και Γ΄ τριμήνου 2010, εργοδοτών που έχουν ενταχθεί ή θα ενταχθούν στα προγράμματα με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, του ΟΑΕΔ »

ΣΧΕΤ. : εγκύκλιο 50/10, εγκύκλιο 70/10, εγκύκλιο 79/10
Γεν. Έγγρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/530/10-9-2010, Γ99/1/232/25-10-2010

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων μας και λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα εργοδοτών οι οποίοι έχουν υπαχθεί σε προγράμματα με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), σας γνωρίζουμε τα εξής:

Λόγω της καθυστέρησης που παρατηρείται εξ αιτίας του όγκου των υποβαλλομένων αιτήσεων και της διαδικασίας έκδοσης εγκριτικών αποφάσεων, για την υπαγωγή των επιχειρήσεων στα προγράμματα επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών, από τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, κρίνεται απαραίτητο να παραταθεί η προθεσμία υποβολής ΑΠΔ Β΄ και Γ΄ τριμήνων 2010,

α) έως 31/1/2011 εργοδοτών για τους οποίους εκδόθηκαν εγκριτικές αποφάσεις από τον ΟΑΕΔ μέχρι 31/12/2010 και

β) έως 28/2/2011 εργοδοτών για τους οποίους θα εκδοθούν εγκριτικές αποφάσεις από 3/1 μέχρι 31/1/2011, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με κατάθεση μαγνητικών μέσων (για Κανονικές 01 ΑΠΔ και Συμπληρωματικές 04 ΑΠΔ) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας τους.

Επισημαίνεται ότι η παράταση αφορά μόνον τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα με επιδοτήσεις ασφαλιστικών εισφορών και στις υποβαλλόμενες Α.Π.Δ. των συγκεκριμένων τριμήνων συμπεριλαμβάνονται επιδοτούμενοι εργαζόμενοι.

Διευκρινίζεται ότι οι εργαζόμενοι, επιδοτούμενοι και μη, καταχωρούνται σε μία Α.Π.Δ..

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α.α.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης