ΠΟΛ.1266/10.10.1996

Μη παράταση των προθεσμιών άρθρου 12 Ν.2343/1995Σχόλια:


10 Οκτ 1996

Taxheaven.gr


Μη παράταση των προθεσμιών άρθρου 12 Ν.2343/1995
1109422/847/Α0013/ΠΟΛ. 1266/10.10.1996

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν.2399/27.5.1996 (ΦΕΚ 90 Α') παρατάθηκαν μέχρι την 31.10.1996 οι προθεσμίες που όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2343/1995, που αφορούν την περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών - γονικών παροχών, ακίνητης περιουσίας και αυτόματου υπερτιμήματος.


Επειδή δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση των προθεσμιών αυτών και δεδομένου ότι από Προϊσταμένους ΔΟΥ πληροφορηθήκαμε ότι υπάρχουν ακόμη πολλά ΔΑΠ ανεκτέλεστα, αν και σας είχαμε ορίσει τακτή προθεσμία (1004842/20/ΠΟΛ. 1006/16.1.1996) για την εκτέλεσή τους, παρακαλούμε όπως εντείνετε τις προσπάθειές σας για την εκτέλεση αυτών των ΔΑΠ και την εν συνεχεία εμπρόθεσμη κοινοποίηση των οικείων εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ώστε να επιτευχθεί η περαίωση των υπολειπομένων εκκρεμών υποθέσεων.
Οι κ.κ. Επιθεωρητές ΔΟΥ παρακαλούνται να παρακολουθήσουν την εκτέλεση της παρούσας και να μας αναφέρουν σχετικά.


Taxheaven.gr