ΠΟΛ.1265/9.10.1996

Παράταση αναστολής επιβολής κυρώσεων κατά την εκπρόθεσμη καταβολή του αυτοτελούς φόρου εισοδήματος των πλανόδιων λιανοπωλητών και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορέςΣχόλια:


9 Οκτ 1996

Taxheaven.gr
Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1996
Αρ. Πρωτ. : 1108199/2039/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (12η)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ. : 1265

ΘΕΜΑ : Παράταση αναστολής επιβολής κυρώσεων κατά την εκπρόθεσμη καταβολή του αυτοτελούς φόρου εισοδήματος των πλανόδιων λιανοπωλητών και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκες αγορές.
ΣΧΕΤ : 1083448/διαταγή μας.

Με την ανωτέρω σχετική διαταγή μας ανεστάλη, μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 1996, η εφαρμογή των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 33 του Ν.2238/1994 για την μη επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87 του Ν.2238/1994, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής του αυτοτελούς φόρου εισοδήματος των πλανόδιων λιανοπωλητών και των λιανοπωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές.


Επειδή μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατή η ψήφιση της σχετικής με την αναστολή διάταξης, παρατείνουμε την παραπάνω προθεσμία μέχρι την ψήφιση αυτής από τη Βουλή.


Taxheaven.gr