ΠΟΛ.1262/30.9.1996

Αντίγραφα αποδεικτικών είσπραξηςΣχόλια:


30 Σεπ 1996

Taxheaven.gr


Αντίγραφα αποδεικτικών είσπραξης
1106705/8765/0016/ΠΟΛ. 1262/30.9.1996

Σχετ.: Η αριθμ. 1087645/7069/ΠΟΛ. 1222/0016/22.7.1996 εγκύκλιός μας

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν από διάφορες Δ.Ο.Υ. σχετικά με το περιεχόμενο της τελευταίας παραγράφου της ανωτέρω σχετικής, διευκρινίζουμε τα εξής:


Δεν προβλέπεται και δεν ενδείκνυται η χορήγηση βεβαιώσεων για ποσά που εισπράττονται οίκοθεν ενώ, αντίθετα, χορηγούνται βεβαιώσεις για τις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όπως π.χ. για πληρωμή οφειλών από φόρους κληρονομίας κ.λπ.


Taxheaven.gr