Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1173/25.11.2010 Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-11-2010 ]
Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

ΠΟΛ.1173/25.11.2010
Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας)

Αθήνα, 25  Νοεμβρίου 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ   B’
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α’- Β’
                                                                    
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10                     
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα       
Τηλέφωνο: 210 3375888-5203-5206
Fax: 210 3375041                                             
E-mail: [email protected]                  
     

ΠΟΛ 1173                                                                             

ΘΕΜΑ: « Περιορισμός διενέργειας επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) »

   
Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

   
1. Mε το άρθρο 7 της Α.Υ.Ο.Ο.1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 (ΦΕΚ 1062 Β’) «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών», όπως ισχύει, προβλέπεται στις περιπτώσεις έναρξης ή μεταβολής εργασιών, η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας) στη δηλούμενη από την επιχείρηση επαγγελματική εγκατάσταση.
               
Κατ’ εξαίρεση, η βεβαίωση έναρξης ή μεταβολής εργασιών δύναται να χορηγείται  χωρίς τη διενέργεια αυτοψίας, με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ..
   
2. Με τις διατάξεις του ν.3888/2010 και την εγκύκλιο ΠΟΛ.1130/17.9.2010 ορίζονται οι διαδικασίες και παρέχονται οδηγίες για την περαίωση των εκκρεμών φορολογικών  υποθέσεων και τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α., οι οποίες είναι σε εξέλιξη.
   
3. Δεδομένου ότι η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των προαναφερόμενων διατάξεων περί περαίωσης εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων και οδηγιών περί προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α. αποτελεί για τη Διοίκηση στόχο πρωταρχικής σημασίας, ελαχιστοποιείται, στο εξής, η διενέργεια αυτοψίας κατά την έναρξη και μεταβολή εργασιών των επιχειρήσεων, ώστε το ελεγκτικό δυναμικό των Δ.Ο.Υ. να ασχοληθεί με τη διαδικασία της περαίωσης και του προσωρινού ελέγχου Φ.Π.Α..
   
4. Κατόπιν των ανωτέρω, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να εκδίδει εντολή ελέγχου, για τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου (αυτοψίας), μόνο στις περιπτώσεις εκείνες  που αυτό πράγματι απαιτείται, κατά την κρίση του, λόγω ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που δημιουργούν υπόνοιες (π.χ. λόγω αντικειμένου εργασιών, μεγάλης ηλικίας του φορέα ή του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης, της νομικής μορφής όπως μονοπρόσωπες ΕΠΕ κλπ).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                                          
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ                                  

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης