Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1239/23.8.1996 Φορολογικοί έλεγχοι κατά την προεκλογική περίοδο

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1239/23.8.1996
Φορολογικοί έλεγχοι κατά την προεκλογική περίοδο

ΠΟΛ.1239/23.8.1996 Φορολογικοί έλεγχοι κατά την προεκλογική περίοδο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Φορολογικοί έλεγχοι κατά την προεκλογική περίοδο
1094213/5920/ΠΟΛ. 1239/23.8.1996

1. Είναι γνωστό ότι σε προεκλογικές περιόδους εκδηλώνεται υποτονικά ή ακόμη και αναστέλλεται η δραστηριότητα των φορολογικών υπηρεσιών στον τομέα της διενέργειας πάσης φύσεως φορολογικών ελέγχων και κυρίως του καθημερινού προληπτικού ελέγχου.
Είναι επίσης γνωστό ότι οι ανάγκες είσπραξης φορολογικών εσόδων που παραμένουν επιτακτικές, δεν δικαιολογούν καμία χαλάρωση στη δραστηριότητα των φορολογικών υπηρεσιών στην παρούσα προεκλογική περίοδο. Ο ικανοποιητικός ρυθμός που με βάση τα τελευταία στοιχεία έχει επιτευχθεί στην αύξηση των δημοσίων εσόδων, τα οποία παρουσιάζουν ρυθμό αύξησης κατά 30%, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επηρεασθεί, αλλά αντίθετα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσής του.


2. Με δεδομένα τα ανωτέρω το Υπουργείου Οικονομικών δεν προτίθεται να ανεχθεί την ακολουθηθείσα στο παρελθόν τακτική της αδρανοποίησης των φορολογικών υπηρεσιών στον τομέα κυρίως του προληπτικού φορολογικού ελέγχου και κατά την παρούσα προεκλογική περίοδο. Αντίθετα πρέπει να συνεχιστούν και ενταθούν οι προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ., ΥΠΕΔΑ, απογευματινών συνεργείων ελέγχου κ.λπ.), σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που τους έχουν δοθεί κατά καιρούς (εγκύκλιοι 1075487/4984/Α009/ΠΟΛ. 1195/1.7.96 περί διενέργειας τακτικών και προσωρινών ελέγχων, 1027728/1836/0009Α'/ΠΟΛ. 1066/28.2.95 σε ότι αφορά τα απογευματινά συνεργεία ελέγχου κ.λπ.).
Ειδικότερα η εντατικοποίηση του ελέγχου πρέπει να καλύπτει τους τομείς:

α) της κανονικής έκδοσης των προβλεπόμενων από τον Κ.Β.Σ. φορολογικών στοιχείων πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών και διακίνησης αγαθών,

β) της έγκαιρης και ορθής καταχώρησης στα βιβλία των επιτηδευματιών της αξίας των συναλλαγών, με βάση τα εκδοθέντα φορολογικά στοιχεία,

γ) της ύπαρξης φ.τ.μ., όπου προβλέπεται υποχρέωση από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις και της κανονικής χρησιμοποίησής τους,

δ) της προσεκτικής επαλήθευσης, με βάση τα τηρούμενα βιβλία και τις δηλώσεις ΦΠΑ, της κανονικής απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας από τους υπόχρεους επιτηδευματίες.

Η ΥΠΕΔΑ και τα Παραρτήματά της να κινηθούν στα πλαίσια των υφιστάμενων δυνατοτήτων τους, εντονότερα στις περιοχές με τουριστική κίνηση.

3. Στην έδρα κάθε Διοικητικής Περιφέρειας και με ευθύνη του Προϊσταμένου Επιθεωρητή της Δ/νσης Επιθ/σης του Νομού που βρίσκεται στην έδρα, να πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα 26/8 έως 30/8/1996 σύσκεψη όλων των
Προϊσταμένων των Δ.Ο.Υ. της Διοικητικής Περιφέρειας, των Επιθ/τών και του Προϊσταμένου της ΥΠΕΔΑ ή των Παραρτημάτων της και να δοθούν ειδικότερες οδηγίες για την υλοποίηση της παρούσας εγκυκλίου. Το χρόνο πραγματοποίησης της πιο πάνω σύσκεψης να μας αναφέρουν εγκαίρως οι υπεύθυνοι Επιθ/τές στο FAX 32.33.752 και επιπρόσθετα να υποβάλουν στο ίδιο FAX σχετική αναφορά μετά την πραγματοποίησή της.

4. Την εφαρμογή της παρούσας Δ/γής θα παρακολουθήσω ο ίδιος προσωπικά.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης