Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Χρήσιμες συμβουλές για περαίωση

Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-10-2010 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Χρήσιμες συμβουλές για περαίωση

Χρήσιμες συμβουλές για περαίωση
 
Τα «μυστικά», οι «γρίφοι» και η διαδικασία για να υπολογίσετε τον φόρο για το... συγχωροχάρτι

του φοροτεχνικού ΓΙΩΡΓΟΥ Δ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

(Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Καθημερινή" στις 24-10-2010)


 Με το επιχείρημα της κυβέρνησης για «αλλαγή σελίδας» στις σχέσεις πολίτη - εφορίας και με την επίκληση του έκτακτου των δημοσιονομικών περιστάσεων για αύξηση των εσόδων, η περαίωση των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων είναι από τις 30/09/2010 νόμος του κράτους και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων εργάζεται πυρετωδώς για να αρχίσει να στέλνει τα εκκαθαριστικά σημειώματα.

 Πάνω από ένα εκατομμύριο επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν πλέον το «πράσινο φως» να απαλλαγούν από την πολύχρονη φοροελεγκτική «ομηρία» και να κλείσουν -με το αζημίωτο- τους «ανοιχτούς λογαριασμούς» τους με την εφορία.
 
 Μια «ομηρία» που τιμωρεί τους συνεπείς φορολογούμενους πολίτες, ενώ δεν απασχολεί αυτούς που έχουν ως προσφιλές «σπορ» τη φοροδιαφυγή, αφού γνωρίζουν καλά «ότι στην Ελλάδα η άφεση φορολογικών αμαρτιών είναι εφικτή».

Τι πρέπει να ξέρω

 Στο ερώτημα αυτό επιχειρούμε να απλουστεύσουμε μερικά σκοτεινά σημεία της διαδικασίας και με παραδείγματα να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματά σας.

1. Τι είναι η αυτόματη περαίωση και πώς πραγματοποιείται;

Α. Ανέλεγκτες υποθέσεις: Στη νέα ρύθμιση αυτόματης αλλά προαιρετικής περαίωσης, δηλαδή χωρίς τη φυσική παρουσία του φορολογικού ελεγκτή στην επιχείρηση, υπάγονται οι εκκρεμείς, άρα ανέλεγκτες από τακτικό έλεγχο υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, για προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και τις 31/12/2009 και για τις οποίες οι αντίστοιχες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος μετά των παρεπομένων με αυτές λοιπών φορολογικών αντικειμένων έχουν υποβληθεί μέχρι 31/8/2010, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα. Διευκρίνιση: για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις, ως εκκρεμείς υποθέσεις λογαριάζονται εκείνες που έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (30/09/2010):

- Δεν έχει αρχίσει ο έλεγχος ή έχει αρχίσει και δεν έχει περατωθεί.

- Εχει εκδοθεί φύλλο ελέγχου ή πράξη αποτελεσμάτων, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί.

- Εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια μετά από άσκηση εμπρόθεσμης προσφυγής ή έφεσης και δεν έχουν συζητηθεί στο ακροατήριο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Αν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση του πρωτοδικείου και δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης έφεσης για κάποιον από τους διαδίκους, επίσης μπορεί να περαιωθεί.

B. Ελεγμένες υποθέσεις: Επίσης υπάγονται και περαιώνονται ύστερα από αίτηση μέχρι 15/11/2010 της ενδιαφερόμενης επιχείρησης (εδώ
δηλαδή η επιχείρηση δεν θα λάβει εκκαθαριστικό σημείωμα) ελεγμένες υποθέσεις, που έχουν ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί μέχρι τις 31/8/2010 καταλογιστικές πράξεις οι οποίες όμως εκκρεμούν όπως: συμπληρωματικά φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή ΦΠΑ ή λοιπές τέτοιες πράξεις, που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και δεν έχουν συζητηθεί στο εφετείο ή ακόμη αποφάσεις επιβολής προστίμου ΚΒΣ που είτε δεν έχουν οριστικοποιηθεί είτε εκκρεμούν στα διοικητικά δικαστήρια και αφορούν συμπληρωματικά στοιχεία με βάση τα οποία δεν έχει διενεργηθεί ακόμη έλεγχος στις λοιπές φορολογίες.

Σημαντικές διευκρινίσεις:

- H παραπάνω αίτηση μπορεί να αφορά οποιαδήποτε εκκρεμή καταλογιστική πράξη επιθυμεί ο επιτηδευματίας, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικειμένου και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.

- Για ελεγμένες υποθέσεις εισηγμένων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων με τζίρο πάνω από 20 εκατ. ευρώ, δίνεται η δυνατότητα περαίωσης εφόσον αυτές βρίσκονται στα δικαστήρια.

- Ειδικός τρόπος ορίζεται για να περαιωθούν υποθέσεις εικονικών στοιχείων με εξαίρεση τους εκδότες πλαστών φορολογικών στοιχείων εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση επιβολής προστίμου ούτε βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου (30/9/2010). Στην περίπτωση αυτή ο «παραβάτης» πρέπει να υποβάλει στην εφορία μέχρι 26/11/2010 ειδικό σημείωμα για να δηλώσει τα εικονικά αυτά στοιχεία και να καταβάλει φόρο που φτάνει στο 55%. Με την εξόφληση του φόρου επέρχονται και «αμνηστία» χωρίς πρόστιμα, προσαυξήσεις, κύρος βιβλίων και ποινική δίωξη.

- Για όσους έχουν κάνει αυτοπεραίωση τα προηγούμενα χρόνια, προβλέπεται ότι έως και το 2007 αν δεν περιλαμβάνονται στο δείγμα ελέγχου έχουν καθαρίσει, ενώ για υποθέσεις αυτοπεραίωσης 2008 και 2009 οι φορολογούμενοι υπάγονται στην περαίωση αλλά με μείωση των ελάχιστων φόρων στο μισό.

- Δεν μεταφέρεται καθόλου ζημία από την τελευταία χρήση που περαιώνεται, εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις (4) προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση ΚΒΣ ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει τον φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

2. Ποιες επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, αν και θα ήθελαν να κλείσουν, «αποβάλλονται» ή απλώς εξαιρούνται;

Μεταξύ άλλων εξαιρούνται:

- Οι ανέλεγκτες χρήσεις με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα από 20.000.000 ευρώ και όλες οι επόμενες χρήσεις.

- Οι υποθέσεις των επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

- Οι υποθέσεις φορολογίας πλοίων, κεφαλαίου (ακίνητης περιουσίας, μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, γονικών παροχών κ.λπ.).

- Οι υποθέσεις των επιχειρήσεων για τον έλεγχο των οποίων έχουν συγκροτηθεί Ειδικά Συνεργεία Ελέγχου.

- Οι υποθέσεις για τις οποίες δεν υποβλήθηκε μέχρι 31/8/2010 εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος.

- Οι υποθέσεις επιτηδευματιών φυσικών προσώπων τα οποία με βάση το περιουσιολόγιο του έτους 2008 υπόκεινται σε φορολόγηση για την ακίνητη περιουσία, δηλαδή υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

- Κάθε υπόθεση ή ανέλεγκτη χρήση για την οποία υπάρχει παράβαση ΚΒΣ για έκδοση πλαστού φορολογικού στοιχείου ή προκύπτει αναμφισβήτητα από δελτίο πληροφοριών ή από άλλα στοιχεία ή έγγραφα η έκδοση τέτοιου στοιχείου και όλες οι επόμενες αυτής χρήσεις.

3. Μήπως τελικά η ρύθμιση δεν είναι χαριστική;

Για τον υπολογισμό του φόρου θα δούμε δύο παραδείγματα συγκρίνοντας την τωρινή περαίωση με την προηγουμένη (νόμος 3697/2008), όπου φαίνεται καθαρά πόσο και γιατί η τωρινή είναι «τσουχτερή». 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ (2008)

( ΓΙΑ ΜΙΑ ΧΡΗΣΗ π.χ 2006 )

 

·   Ακαθάριστα έσοδα (δηλωθέντα)

 

873.000,00

·   Πλέον αποκρυβείσα φορολ. ύλη

 

0,00

·   Συνολική αξία εσόδων

 

873.000,00

·   Δηλωθέντα κέρδη

 

50.500,00

·   Λογιστικές διαφορές 873.000,00 x 2%

 

17.460,00

·   Διαφορά μεταξύ εξωλ. Κερδών(μ.σ.κ.κ 6%) και   δηλωθέντων. ήτοι: (873.00,00 x 6%)

52.380,00

 

·   Μείον δηλωθέντα (ως ανω κέρδη)

50.500,00

 

·   Διαφορά

1.880,00

1.880,00

·   Σύνολο επί πλέον κερδών για περαίωση

 

19.340,00

·   Φόρος περαίωσης: 19.340 x 15% 

 

2.901,00

·   ΦΠΑ περαίωσης (δεν προκύπτει αφού είχε αποδοθεί κανονικά στον παραπάνω τζίρο 873.000,00)

 

0,00

·   Σύνολο φόρου περαίωσης

 

2.901,00

 


 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΩΡΙΝΗ ΠΕΡΑΙΩΣΗ  (2010)

( ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΗΣΗ 2006 και τον ίδιο τζίρο)·   Ακαθάριστα έσοδα (δηλωθέντα)

 

873.000,00

·   Πλέον αποκρυβείσα φορολ. ύλη

 

0,00

·   Συνολική αξία εσόδων

 

873.000,00

·   Δηλωθέντα κέρδη 50.500,00 (τώρα δεν λαμβάνονται υπ’ όψη)

 

 

·   Λογιστικές διαφορές 873.000,00 x 2%

 

17.460,00

·   Προσαύξηση με συντελεστή προοδευτι-

 

 

   κότητας(τζίρου): 17.460,00X1,15 =

 

20.079,00

·   Φόρος περαίωσης: 20.079,00 x 20% 

 

4.015,00

·   ΦΠΑ περαίωσης (δεν προκύπτει αφού είχε αποδοθεί κανονικά στον παραπάνω τζίρο 873.000,00 και δεν υπάρχει απόκρυψη εσόδων)

 

0,00

·   Σύνολο φόρου περαίωσης

 

4.015,00

Σημαντικές διευκρινίσεις:

Αν είχε παράβαση π.χ. μη επίδειξη βιβλίων ο φόρος θα ήταν  4.819€ (4.015 Χ120%).

Αν είχε απόκρυψη εσόδων π.χ. 5.000€ ο φόρος θα ήταν 6.839€  δηλ. φόρος 5.864€ και ΦΠΑ 975€

Αν ο φόρος δεν ήταν 4.015€, αλλά ήταν π.χ 400€, οφείλει το ελάχιστο 500€.

Σημ. ελάχιστα ποσά: 300€ για α΄κατηγορία, 500€ για β΄ και  700€ για γ΄.

 Ελεύθεροι επαγγελματίες 700€ για α΄ και 1000€ για β΄ κατηγορία βιβλίων

 


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης