Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ.: 1089690/11472π.ε./Β0012/13.1.2005 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Αρ. Πρωτ.: 1089690/11472π.ε./Β0012/13.1.2005
Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία


Αρ. Πρωτ.: 1089690/11472π.ε./Β0012/13.1.2005 Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1089690/11472π.ε./Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ   
ΤΜΗΜΑΤΑ: ΑΙ, Β'
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: I. Καθαρός, Α. Βασιλοπούλου
Τηλέφωνο : 210 - 3375311, 312, 314-316
FAX: 210-3375001


ΘΕΜΑ: "Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων αλλοδαπής εταιρείας πλοιοκτήτριας πλοίου με ξένη σημαία"
ΣΧΕΤ: Η από 10-11-2004 αίτησή σας

Απαντώντας στη σχετική αίτησή σας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 27/1975, αλλοδαπή εταιρεία πλοιοκτήτρια πλοίου υπό ξένη σημαία, το οποίο τελεί υπό την εκμετάλλευση ή διαχείριση ημεδαπής ή αλλοδαπής επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση επί του εισοδήματος του κτηθέντος στο εξωτερικό από την εκμετάλλευση του πλοίου, του οποίου τυγχάνει πλοιοκτήτρια.
Της αυτής απαλλαγής από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση απολαμβάνουν και οι μέτοχοι ή οι εταίροι των άνω εταιριών για το παρ' αυτών κτώμενον τοιούτον εισόδημα υπό μορφής διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απ'ευθείας είτε υπό μορφή εταιρειών χαρτοφυλακίου (HOLDING COMPANIES).

2. Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει, ότι η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μερισμάτων που καταβάλει αλλοδαπή εταιρεία - πλοιοκτήτρια πλοίου με ξένη σημαία - στους μετόχους της (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) παρέχεται μόνο στην περίπτωση που το πλοίο της αυτό τελεί υπό τη διαχείριση ή εκμετάλλευση γραφείου που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 του 27/1975.

3. Τέλος, σας γνωρίζουμε, ότι για να δηλωθούν τα υπόψη μερίσματα που εισπράττονται από τα φυσικά πρόσωπα απαιτούνται:

α) Βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του μετόχου, το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου, από την εκμετάλλευση του οποίου χορηγείται το σχετικό μέρισμα, καθώς και

β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975, του γραφείου ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχειρήσεως που ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση ή ναύλωση του ανωτέρω πλοίου.Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης