Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΜΗΤ.1056904/ΕΞ2010/29.4.2010 Βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών

Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2010 ]
Κατηγορία: Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

Αρ. Πρωτ.: Δ.ΜΗΤ.1056904/ΕΞ2010/29.4.2010
Βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών

Αθήνα, 29 Απριλίου 2010
Αρ. Πρωτ: Δ.ΜΗΤ.1056904 ΕΞ2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β’

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 10484 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:210 3375882
Fax:210 3375041
E-mail:[email protected]ΘΕΜΑ: «Βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης ή μεταβολής εργασιών».

Σχετικά με το ανωτέρω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το άρθρο 3 της 1070576/2627/ΠΟΛ.1102/14.7.2005 Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1062β’), τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, κατά την υποβολή της δήλωσης ή έναρξης /μεταβολής εργασιών συνυποβάλλουν υποχρεωτικά, μεταξύ άλλων, και βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα προκειμένου για φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες, μέλη Ομορρύθμων ή Ετερορρύθμων εταιρειών, Κοινοπραξιών και Κοινωνιών Αστικού Δικαίου εταίρους Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης, καθώς και για μέλη του Δ.Σ. Α.Ε., σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά ασφαλιστική νομοθεσία.

2. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 5 της ίδιας Α.Υ.Ο.Ο., με τη δήλωση μεταβολής εργασιών συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, όπου απαιτείται, οι δηλώσεις του άρθρου 2 και τα δικαιολογητικά των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

3. Περαιτέρω ο Ο.Α.Ε.Ε. με σχετικό έγγραφό του μας ενημερώνει ότι, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, οι Δ.Ο.Υ. να πραγματοποιούν κάθε είδους μεταβολές εργασιών ως προς τη δραστηριότητα, όπως επέκταση ή διακοπή υφιστάμενης για έναρξη νέας, χρησιμοποιώντας απαλλακτικές βεβαιώσεις τριετίας ή βεβαιώσεις εγγραφής που έχουν χορηγηθεί για διαφορετική δραστηριότητα από αυτή που δηλώνεται στη Δ.Ο.Υ., με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα διαφυγής από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ με συνέπεια την εισφοροδιαφυγή.

Ύστερα από τα ανωτέρω, εφιστούμε την προσοχή σας, ως προς την υποχρέωση προσκόμισης στις Δ.Ο.Υ. της βεβαίωσης εγγραφής ή απαλλαγής του Ο.Α.Ε.Ε., όχι μόνο κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών αλλά και για κάθε δήλωση μεταβολής εργασιών, ως προς τη δραστηριότητα, που υποβάλλεται από επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα υπαγόμενη στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΒΗ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης